Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Časté otázky

Čo prináša klientom vlastníctvo bežného účtu?

To, že ste sa rozhodli mať bežný účet, je prvý krok k tomu, aby ste mohli využívať výhody spojené s vlastníctvom bežného účtu:

 • bezpečnosť uloženia a ochrana peňažných prostriedkov proti odcudzeniu
 • okamžitá dostupnosť peňažných prostriedkov v prípade potreby
 • možnosť využívať bezhotovostné platby
 • prístup k ďalším bankovým produktom a službám ako napríklad:
  • Internet Banking
  • platobné karty
  • povolené prečerpanie na účte a mnoho iných výhod
Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Ako porovnať a na čo sa zamerať pri výbere bežných účtov?

Predtým, ako sa rozhodnete pre konkrétny typ bežného účtu, zvážte:

 • výber banky – dostupnosť pobočiek banky, dostupnosť a pokrytie bankomatmi danej banky, kvalifikovanosť a ochotu pracovníkov banky
 • výber bežného účtu – banky si svojich klientov delia do rôznych vekových skupín a pre tieto skupiny vyvíjajú rôzne bežné účty s presne špecifikovanými službami, ktoré dané skupiny štatisticky najviac využívajú:
  • Špeciálne bežné účty pre študentov (veková skupina od 15 do 26 rokov). Spravidla sú tieto účty ponúkané bezplatne alebo za malý poplatok
  • Bežné účty
  • Špeciálne bežné účty pre seniorov – bežné účty pre poberateľov dôchodku, ktoré sú zvýhodnené vyšším úročením alebo nižšími poplatkami
 • porovnávajte rôzne bežné účty – aké služby sú s ním spojené a čo zahŕňajú. Najmä porovnajte, koľko a za čo budete mesačne platiť
 • pred podpisom zmluvy o vedení bežného účtu sa porozprávajte s pracovníkom banky a nezabúdajte, že ako klient banky, ktorý jej zveruje svoje prostriedky, by ste mali byť vždy vítaný
Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Vytvoriť si finančnú rezervu alebo si brať úver?

Finančná rezerva v reči financií znamená určité aktívum finančného spotrebiteľa, ktoré je možné kedykoľvek v prípade potreby použiť na okamžitú spotrebu, t.j. môžu to byť hotovostné peniaze, peniaze na bežných účtoch, peniaze viazané na vkladoch (termínované vklady, sporiace účty, stavebné sporenie) alebo peniaze viazané v investíciách (podielové fondy, dlhopisy, akcie a iné cenné papiere).

Úver v reči financií je produkt, pri ktorom finančná, ale aj nefinančná inštitúcia poskytne na isté, vopred stanovené obdobie, určenú sumu peňazí na financovanie kúpy bytu, auta alebo inej spotrebnej veci a klient sa zaviaže poskytnuté prostriedky vrátiť a zaplatiť úrok. Môže sa jednať o spotrebný úver, hypotekárny úver, stavebný úver alebo a lízing.

Pri tvorbe finančnej rezervy vždy pamätajte na náhodné okolnosti, ktoré vás možno povedú k potrebe splácať úver z iných ako pravidelných pracovných príjmov. Naopak, keď máte záujem si brať úver, zvážte jeho výšku, dobu splatnosti a úrokové náklady, aby ste neohrozili možnú tvorbu finančnej rezervy.

Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013
Počet záznamov: 3

Súvisiace stránky

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta