Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Časté otázky

Kedy si brať lízing?

V prvom rade zhodnoťte svoju finančnú situáciu a myslite aj na možné rizika v budúcnosti. Predpokladaná výška lízingových splátok by nemala priveľmi zaťažovať váš rozpočet, mali by vám zvýšiť finančné prostriedky aj na tvorbu rezervy. Ďalej je potrebné si uvedomiť, či je pre vás financovanie prostredníctvom lízingu vhodné.

Ak ste podnikateľ, pravdepodobne bude pre vás zaujímavá možnosť rýchlejšieho odpisovania predmetu finančného lízingu alebo využijete možnosti operatívneho lízingu.

Ak nie ste podnikateľ, lízing môže byť pre vás stále zaujímavý pre svoju relatívnu jednoduchosť, rýchlosť, dostupnosť a zvýhodnené poistné sadzby. Dôležité je aj uvedomiť si, či preferujete osobné vlastníctvo a s tým spojené výhody a nevýhody.

Porovnanie úveru a lízingu

Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Aké obdobie je vhodné nastaviť na predmet lízingu?

Voľba dĺžky obdobia lízingu závisí predovšetkým od vašej finančnej situácie. Ak si potrebujete čo najviac znížiť splátky, vyberte si dlhšiu dobu lízingu, no je potrebné počítať s vyšším navýšením – viac preplatíte cenu obstarávaného predmetu.

Príklad:
Pri lízingu automobilu s cenou 10 000 eur by ste pri 40% akontácií (4 000 eur) a:

  • dĺžke 36 mesiacov mali mesačné splátky vo výške 260,50 eur (vrátane poistenia, samotná splátka je 203,90 eur). Koeficient lízingového navýšenia predstavuje 1,1341, čiže preplatíte automobil o 1 341 eur (k tomu je potrebné pripočítať poplatok. Spracovateľský poplatok pre lízing s uvedenými parametrami by mohol predstavovať cca 450 eur a odkupnú cenu v tomto prípade vo výške 30 eur). Celkovo teda preplatíte automobil o 1 821 eur.
  • dĺžke 48 mesiacov by splátky predstavovali 218,90 eur (vrátane poistenia, samotná splátka je 162,30 eur). Koeficient lízingového navýšenia predstavuje 1,1791, čiže preplatíte automobil o 1 791 eur (k tomu je potrebné pripočítať poplatok spracovateľský poplatok, pre lízing s uvedenými parametrami by mohol predstavovať cca 450 eur a odkupnú cenu v tomto prípade vo výške 30 eur). Celkovo teda preplatíte automobil o 2 271 eur.
Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Akú výšku akontácie zvoliť?

Lízingové spoločnosti požadujú zaplatenie prvej splátky (akontácie) vo výške od 20% z obstarávacej ceny lízingu. Tieto finančné prostriedky musíte uhradiť z vlastných zdrojov. Platí, že čím vyššia je akontácia, tým nižšie je lízingové navýšenie a tým menej preplatíte lízing.

Príklad:
Pri lízingu automobilu s cenou 10 000 eur by ste pri dĺžke 36 mesiacov a

  • 20% akontácii mali mesačné splátky vo výške 321 eur (vrátane poistenia). Koeficient lízingového navýšenia bude 1,1508 a lízingové navýšenie bude predstavovať 1 508 eur. RPMN v tomto prípade bude 14,7%.
  • Pri lízingu s akontáciou 60% by splátky predstavovali 198 eur (vrátane poistenia). Koeficient lízingového navýšenia by bol 1,1099 a lízingové navýšenie bude predstavovať 1 099 eur. RPMN bude 22,38%.
  • Všimnite si, že RPMN je síce nižšia v prípade 20% akontácie oproti prípadu s 60% akontáciou, no v skutočnosti preplatíte pri 20% akontácií viac, a to o 409 eur. Dôvodom tohoto rozdielu je skutočnosť, že pri 60% akontácií si síce požičiavate drahšie (dá sa povedať, že za vyššiu úrokovú sadzbu) ale menej, pretože 6 000 eur uhradíte zložením akontácie.
  • Preto porovnávajte RPMN iba tie ponuky, ktoré majú identické parametre. Porovnávať RPMN má zmysel napríklad vtedy, ak máte ponuky od viacerých spoločností, ktoré sa zhodujú vo výške lízingu, akontácii, dobe splácania, odkupnej cene a pod.
Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Aké poplatky sú spojené s lízingom?

  • kúpna cena - poplatkom za prechod vlastníctva automobilu, ktorý sa platí na konci lízingovej zmluvy, spravidla v symbolickej výške (napr. 100 eur)
  • spracovateľský poplatok - lízingové spoločnosti ho účtujú za prípravu zmluvnej dokumentácie a spravidla sa počíta ako percento z obstarávacej ceny predmetu lízingu (zvyčajne 0,5% až 1,5%)
  • povinné havarijne poistenie – povinná súčasť každého lízingu, určuje sa ako percento z ceny automobilu (napr. 2,5% p.a.)

Pre úplnosť dodávame, že poplatky nepredstavujú jediné náklady spojené s lízingom. Nesmiete zabudnúť ani na lízingové navýšenie.

Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Ako porovnať výhodnosť lízingového financovania s úverovým financovaním?

Ak chcete porovnávať výhody lízingového a úverového financovania, je potrebné si uvedomiť v prvom rade ich základné špecifiká a rozdiely. Ak preferujete osobné vlastníctvo alebo nie ste podnikateľ, bude pre vás vo všeobecnosti výhodnejší lízing.

V neposlednom rade je potrebné zvážiť výšku poplatkov a úrokov (navýšenie) počas celej doby zmluvného vzťahu. Iba tak, že si spočítate celkové náklady jednotlivých variant, môžete objektívne porovnávať ponuky bánk a lízingových spoločností. Nezabudnite, že musíte vždy porovnávať jednotlivé varianty s rovnakou výškou požičaných prostriedkov, rovnakou dobou splatnosti a výškou akontácie.

Upozornenie: Niektoré lízingové spoločnosti udávajú aj RPMN (ročnú percentuálnu mieru nákladov), no neriaďte sa výlučne iba prostredníctvom porovnania jej výšky. Porovnávať RPMN môžete iba pri ponukách, ktoré majú rovnaké všetky parametre (akontácia, doba splácania a pod.)

Takže, i keď RPMN a úroková sadzba môžu byť istým hrubým vodítkom, pre naozaj presné porovnanie ponúk, či už od banky alebo lízingovej spoločnosti, musíte zistiť celkovú sumu všetkých poplatkov a splátok, ktoré budete platiť (sčítate všetky splátky zo splátkového kalendára a pripočítate k nim všetky poplatky).

Pre viac informácií si prečítajte porovnanie lízingu a úveru, kde nájdete názorný príklad.

Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013
Počet záznamov: 5

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta