Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Autori článkov

 • Foto

  O autorovi článku

  spoločnosť Slovakia Online
  Počet príspevkov: 0
  Posledný príspevok:

  Všetky príspevky autora

 • Foto

  O autorovi článku

  Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky, organizačný útvar - IFP
  Počet príspevkov: 1
  Posledný príspevok: 24. 04. 2014 10:54

  Všetky príspevky autora

 • Foto

  O autorovi článku

  sekcia finančného trhu Ministerstvo financií Slovenskej republiky, organizačný útvar - SFT
  Počet príspevkov: 27
  Posledný príspevok: 30. 10. 2019 14:48

  Všetky príspevky autora

Počet záznamov: 3
Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta