Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Oznamy, články, mediálne analýzy

Index bankových poplatkov

Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR zverejnil tzv. Index bankových poplatkov so zámerom zlepšiť zrozumiteľnosť a zvýšiť transparentnosť poplatkov, ktoré banky účtujú ľuďom.

Index bankových poplatkov predstavuje prehľad vývoja bankových poplatkov, z ktorého sa dá vyčítať nielen to, ako sa hýbali poplatky bánk celkovo, ale aj to, ktoré banky ceny za svoje služby zvyšovali a ktoré naopak znižovali.

Index bol zverejnený na webovej stránke Inštitútu finančnej politiky MF SR v sekcii mesačné správy a bude aktualizovaný na základe cenníkov bánk raz mesačne. Zároveň bude pripravená správa, ktorá bude obsahovať aktuálne údaje, ako aj prehľad zmien v cenníkoch za daný mesiac.

Viac o indexe bankových poplatkov sa dočítate v nasledovnom materiáli:

Správy za jednotlivé mesiace:

FOTO

O autorovi článku

Inštitút finančnej politiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky, organizačný útvar - IFP
Počet príspevkov: 1
Posledný príspevok: 24. 4. 2014 10:54:54

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta