Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Oznamy, články, mediálne analýzy

Základný bankový produkt

Od 1. februára 2016 prichádza do bánk novinka v podobe vynoveného Základného bankového produktu, alebo inak povedané, banky od tohto dňa ponúknu svojim klientom účet zadarmo. Túto ponuku môžu využiť klienti, ktorých mesačný čistý príjem nepresahuje 400 eur. Druhou podmienkou je, že klient nesmie mať žiaden ďalší platobný účet okrem termínovaného vkladu, vkladnej knižky, sporiaceho účtu, či stavebného sporenia. Obe tieto podmienky preukáže  čestným prehlásením. Vráťme sa ale k samotnému účtu zadarmo, alebo ak chcete základnému bankovému produktu. Oproti minulosti je totiž oveľa atraktívnejší, pretože obsahuje viac služieb, a to v neobmedzenom rozsahu. Keď si to rozmeníme na drobné, tak klient, ak sa rozhodne pre tento typ účtu, môže na území Slovenskej republiky  vkladať a vyberať peniaze v mene euro, a to v banke alebo na pobočke zahraničnej banky; rovnako tak aj v bankomatoch. Okrem toho môže vykonávať úhrady, vrátane trvalých príkazov a inkás. Zároveň je súčasťou základného bankového produktu oproti minulosti aj elektronické bankovníctvo, teda internetbanking a vydanie debetnej karty s jej obnovou po skončení jej platnosti.

Legislatívna úprava súvisiaca so základným bankovým produktom:

 

 

FOTO

O autorovi článku

sekcia finančného trhu Ministerstvo financií Slovenskej republiky, organizačný útvar - SFT
Počet príspevkov: 19
Posledný príspevok: 31. 1. 2018 9:16:02

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta