Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Oznamy, články, mediálne analýzy

Základný bankový produkt

Od 1. februára 2016 si klienti môžu vo svoje banke požiadať o Základný bankový produkt, alebo inak povedané, banky od tohto dňa ponúknu svojim klientom účet zadarmo. Túto ponuku môžu využiť klienti, ktorých čistý mesačný príjem nie je vyšší ako 1,1-násobok minimálnej mzdy. Od 1. januára 2019 je minimálna mzda stanovená vo výške 520,-eur, tzn. čistý mesačný príjem nemôže presiahnuť 572,- eur (520,-eur x 1,1 = 572,- eur). Druhou podmienkou je, že klient nesmie mať žiaden ďalší platobný účet okrem termínovaného vkladu, vkladnej knižky, sporiaceho účtu, či stavebného sporenia. Obe tieto podmienky preukáže  čestným prehlásením. Vráťme sa ale k samotnému účtu zadarmo, alebo ak chcete základnému bankovému produktu. Oproti minulosti je totiž oveľa atraktívnejší, pretože obsahuje viac služieb, a to v neobmedzenom rozsahu. Keď si to rozmeníme na drobné, tak klient, ak sa rozhodne pre tento typ účtu, môže na území Slovenskej republiky  vkladať a vyberať peniaze v mene euro, a to v banke alebo na pobočke zahraničnej banky; rovnako tak aj v bankomatoch. Okrem toho môže vykonávať úhrady, vrátane trvalých príkazov a inkás. Zároveň je súčasťou základného bankového produktu oproti minulosti aj elektronické bankovníctvo, teda internetbanking a vydanie debetnej karty s jej obnovou po skončení jej platnosti.

Legislatívna úprava súvisiaca so základným bankovým produktom:

 

 

FOTO

O autorovi článku

sekcia finančného trhu Ministerstvo financií Slovenskej republiky, organizačný útvar - SFT
Počet príspevkov: 25
Posledný príspevok: 31. 7. 2019 8:46:44

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta