Preskočiť na obsah
Navigácia druhej úrovne

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Základná charakteristika

Základné informácie

SEPA umožní zákazníkom realizovať bezhotovostné platby v eurách kdekoľvek v eurozóne, a to z jedného bankového účtu pomocou jedného súboru platobných nástrojov. Všetky malé platby v eurách sa tak stanú „domácimi“ a delenie na vnútroštátne a cezhraničné platby v rámci eurozóny tak zanikne.

SEPA platby budú vykonávané podľa rovnakých pravidiel, rovnakými vo všetkých SEPA krajinách (eurozóna plus Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Monako).

Vplyv na spotrebiteľov

  • Spotrebiteľom už bude stačiť len jeden bankový účet. Z tohto účtu budú môcť realizovať úhrady a inkasá v eurách kdekoľvek v eurozóne rovnako jednoducho ako v prípade vnútroštátnych platieb.
  • Používanie platobných kariet bude efektívnejšie, pretože spotrebitelia budú môcť hradiť všetky platby v eurách jednou kartou.
  • Dlhodobým cieľom bankového sektora je dosiahnuť, aby sa platobné nástroje SEPA používali iba v elektronickej podobe. Platby sa tak budú dať jednoducho kombinovať so službami s pridanou hodnotou, t. j. službami, ktoré majú spotrebiteľom a podnikom zjednodušiť realizáciu platieb pred a po ich zúčtovaní. Medzi ne patrí elektronická fakturácia, zadávanie platobných príkazov cez mobilný telefón alebo internet, elektronické letenky a elektronické priraďovanie faktúr k platbám.

Vplyv na obchodníkov

  • Príjemcovia budú môcť spracovávať všetky kartové platby kompatibilné so SEPA, a to aj cezhranične. V prostredí SEPA si obchodníci na spracovanie kartových platieb budú môcť vybrať ktoréhokoľvek príjemcu v eurozóne.
  • Platobné terminály (POS) budú v rámci eurózóny viac štandardizované. Vďaka tomu bude k dispozícii väčší výber poskytovateľov terminálov a obchodníci budú môcť pomocou jedného terminálu prijímať viac druhov kariet.

Vplyv na podniky

  • Všetky finančné transakcie v eurách budú môcť uskutočňovať centrálne z jedného bankového účtu pomocou platobných nástrojov SEPA. Spracovanie platieb bude jednoduchšie, pretože všetky prichádzajúce a odchádzajúce platby budú mať rovnaký formát. Podniky podnikajúce v celej eurozóne ušetria nielen náklady, ale aj čas.
  • Služby s pridanou hodnotou, napr. elektronická fakturácia a elektronické priraďovanie faktúr k platbám, podnikom umožnia optimálnejšie spracovanie platieb.


Dátum aktualizácie: 6. 5. 2013

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta