Preskočiť na obsah
Navigácia druhej úrovne

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Elektronické bankovníctvo

Elektronické bankovníctvo je jeden z najmodernejších bankových produktov, ktorý umožňuje klientom banky uskutočňovať určité druhy bankových operácií priamo zo svojho počítača. Elektronické bankovníctvo sa stalo novým a efektívnym spôsobom komunikácie klienta s bankou bez toho, aby klient musel navštíviť banku. Pomocou elektronického bankovníctva máte svoje finančné prostriedky vždy po ruke a to 24 hodín denne.

Pod pojmom elektronické bankovníctvo sa skrýva široká paleta služieb:

 

Rozdiel medzi platbou medzi ePay a platobnou kartou cez internet

  • platby cez ePay realizuje Vaša banka a pri platbe komunikujete primárne so svojou bankou formou Internet bankingu,
  • pri platbách platobnou kartou platíte Vy priamo internetovému obchodníkovi a komunikujete s aplikáciu daného obchodníka, preto platbu realizujte iba vtedy, keď si budete istý, že je obchodník seriózny a že komunikujete cez zabezpečené a overené stránky.

 

Náklady a poplatky spojené so službami elektronického bankovníctva

  • v prípade, že tieto služby nie sú súčasťou Vášho balíka služieb k bežnému účtu, sú zväčša spoplatnené, výška poplatku za uvedené služby je v každej banke iná, zriadenie, zrušenie a zasielanie SMS o transakciách na účte (SMS autorizácia),
  • GRID karta ako bezpečnostný prvok - vydanie, znovuvydanie, blokovanie, zrušenie je väčšinou zadarmo. GRID karta predstavuje autorizačný prvok, ktorý je vydávaný formou karty pre každého klienta jedinečne. Jedná sa o súbor 56 štvorčísel umiestnených na karte formou šachovnice, označených zvislo číslami od 1 až po 7 a vodorovne písmenami od A až po H. Pri vyžiadaní si od Vás banka potom vyžiada konkrétne štvorčíslie formou napr. D4, kde zadávate číslo vedené pod týmto znakom

platenie cez internet
 

  • EOK (elektronický osobný kľúč) ako bezpečnostný prvok - vydanie, znovuvydanie, blokovanie, zrušenie je väčšinou zadarmo. EOK je zariadenie na zaistenie vysokej ochrany prístupu k dôležitým a dôverným informáciám. Po zapnutí Vás zariadenie vyzve na zadanie PIN kódu, ktorý zadávate na tlačidlovej klávesnici. Po potvrdení a správnom zadaní sa Vám na displeji zobrazí 10 miestny autorizačný kód, s ktorým pristupujete k jednotlivým formám elektronického bankovníctva.

platenie cez internet
 

  • zasielanie notifikačnej správy formou SMS (ak nie je súčasťou balíka služieb),
  • znovuvydanie PIN kódov pre všetky služby.

Na stránke NBS sú zverejnené informatívne údaje o odplatách vyžadovaných od klienta ako fyzickej osoby za využívane služieb elektronického bankovníctva.


 


Dátum aktualizácie: 12. 2. 2014

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta