Preskočiť na obsah
Navigácia druhej úrovne

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Platobné karty

Ide o pohodlný a bezpečný nástroj na bezhotovostné prevody peňažných prostriedkov. Platobná karta umožňuje svojim držiteľom platiť za tovar v obchodoch, reštauráciách, hoteloch, na čerpacích staniciach a dokonca i na internete. Navyše umožňuje vyberať hotovosť z bankomatov nepretržite 24 hodín denne, v banke alebo vo vybraných zmenárňach a iných finančných inštitúciách.

Podľa funkčnosti a spôsobu zúčtovania môžeme rozdeliť platobné karty na:

1. Karty debetné,

2. Karty kreditné (úverová karta). 

Pre uľahčenie Vám ponúkame kategóriu "Často kladené otázky", v ktorej sú zodpovedané najčastejšie sa vyskytujúce otázky z okruhu platobných kariet. Vo vedľajšom rámčeku máte k dispozícii "Súvisiace stránky", na ktorých je možné nájsť súvisiace materiály z danej oblasti.


Dátum aktualizácie: 9. 4. 2014

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta