Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Informácie o web sídle

Webové sídlo www.fininfo.sk - portál finančnej osvety a ochrany finančného spotrebiteľa Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len MF SR) plní účel zvýšenia verejného prístupu k informáciám finančnej osvety a ochrany finančného spotrebiteľa v oblasti finančných služieb.

Cieľom portálu je poskytnúť nezávislé, odborné a praktické informácie, zabezpečenie väčšej informovanosti o finančných rizikách a ochrane pri finančných príležitostiach, zoznámiť záujemcov s finančným trhom a s princípmi, na ktorých fungujú finančné produkty a služby, s ktorými sa stretávame v bežnej praxi v ponuke finančných inštitúcií. Stránky nie sú zamerané na poskytovanie veľkého množstva informácií o všetkých témach práv spotrebiteľa.

Portál je rozdelený do troch základných oblastí a pohľadov na jeho prezentáciu:

 • jednotlivé finančné produkty a služby (záložka Finančné produkty)
  Účty a bankové kontá
  Sporiace a investičné produkty
  Úverové produkty
  Leasing
  Poistné produkty
  Zabezpečovacie nástroje
 • potreby vyplývajúce z rôznych situácií (záložka Zaujímam sa o ...)
 • osobné financie (záložka Ja a financie)

Návštevník stránky nájde základné tipy a rady pre jednotlivé oblasti finančníctva a jeho produktov, odpovede na často kladené otázky, informácie o finančných sprostredkovateľoch, kalkulačku RPMN, ilustratívne výpočty, diskusiu, testy, terminologický slovník, zoznam legislatívy, mediálne analýzy, oznamy rezortu financií, informácie o aktuálnych poplatkoch bánk a ďalšie užitočné informácie.

Portál zároveň vyzýva k ďalšiemu vylepšeniu portálu a sprístupňuje vzdelávacie kurzy Európskej únie na tému finančných služieb.

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA

Tel.: 00421/2/5958 1111
Fax: 00421/2/5958 3048
Mail: podatelna[at]mfsr.sk


Dátum aktualizácie: 17. 4. 2013

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta