Preskočiť na obsah
Navigácia druhej úrovne

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Ako si pripraviť rodinný rozpočet

Aby váš rodinný rozpočet verne zobrazoval vašu finančnú situáciu, držte sa nasledovných krokov pri jeho tvorení:

BOD 1 – zosumarizujte si všetky svoje čisté príjmy

 • vytvorte si zoznam všetkých mesačných príjmov (miezd, prémií, dávok, atď. ...)
 • ak niektorý z príjmov dostávate raz za dlhšie časové obdobie, je potrebné tento príjem prepočítať na mesačný príjem
 • sčítajte tieto príjmy a zistíte príjmovú stránku rozpočtu, ktorá určuje vaše maximálne výdavky (v prípade, že nechcete žiť na dlh)

BOD 2 – zosumarizujte si všetky výdavky

 • vytvorte si zoznam všetkého, na čo bežne vynakladáte svoje prostriedky
 • zamyslite sa nad všetkými pravidelnými mesačnými platbami. Pripravte si všetky predchádzajúce mesačné faktúry a inkasá
 • pripravte si faktúry za nájomné, zamyslite sa nad výdavkami na nákupy potravín, platby za plyn, vodu, elektrinu, telefóny (pevná linka alebo mobilný operátori), internet, rozhlas, televíziu, auto, alebo iné výdavky na dopravu, bankové poplatky, splátky hypoték, spotrebiteľských úverov, vklady na pravidelné sporenie alebo poistenie
 • zamyslite sa nad mimoriadnymi a nepravidelnými mesačnými platbami – výdavky na oblečenie, časopisy, knihy, výdavky na kultúru a spoločenské podujatia, rôzne služby (čistiarne, upratovanie), výdavky na stravovanie v reštaurácii a výdavky na oddych
 • sčítajte všetky tieto položky a zistíte výdavkovú stránku rozpočtu

BOD 3 – urobte si rozdiel medzi príjmami a výdavkami

 • porovnajte príjmy a výdavky
 • nezabúdajte na jedno základné pravidlo - „peniaze, ktoré do domácnosti prichádzajú (príjmy), musia byť vyššie alebo sa rovnať peniazom, ktoré z domácnosti odchádzajú (výdavky)“
 • ak príjmy prevyšujú výdavky, máte prebytok peňazí a tvoríte si rezervu (úspory)
 • ak výdavky prevyšujú príjmy, máte nedostatok peňazí. Je potrebné riešiť ako tento nedostatok peňazí doplniť alebo ho znížiť:
  • uskromniť sa a vylúčiť alebo znížiť výdavky
  • zamyslieť sa ako si zvýšiť svoj príjem
  • ak sa jedná o neočakávanú udalosť alebo významný výdavok, ktorý nemáte šancu riešiť z krátkodobého hľadiska znížením výdavkov alebo zvýšením príjmov, ale realizáciou tohoto výdavku dosiahnete dlhodobú úsporu (finančnú alebo časovú), požiadajte finančnú inštitúciu o zdroje, čiže o úver

Zadlžujte sa iba v odôvodnených prípadoch alebo iba účelne.

BOD 4 – prehodnotenie a prispôsobenie výdavkov

 • porozmýšľajte a znížte svoje výdavky. Rozdeľte ich na:
  • nevyhnutné – nájomné, energie, strava, doprava,...
  • vedľajšie (luxusné) – zábava, jedlo v reštaurácii a pod. Tieto sa snažte znížiť alebo úplne vyškrtnúť
 • snažte sa nájsť rovnakú vec za menej peňazí
 • nerozhadzujte peniaze bezúčelovo
 • plaťte štvrťrok, polrok alebo rok dopredu
 • väčší spotrebiteľský výdavok riešte namiesto jednorazovej úhrady formou splátok, t.j. zadlžte sa, ale účelne

BOD 5 – ak ste si svoj rozpočet pripravili, snažte sa ho na pravidelnej báze aktualizovať a kontrolovať

 • aktualizujte rozpočet, ktorý ste si pripravili
 • pravidelne ho prehodnocujte a aktualizujte jeho jednotlivé položky
 • porovnávajte plán s realitou, ak sa realita odlišuje od plánu, zamyslite sa, prečo je to tak

Odporúčania a rady

 • zamyslite sa, na čo najviac míňate svoje prostriedky a porovnávajte pravidelne, či vaše príjmy kryjú vaše potreby
 • pripravte si mesačný rozpočet a pravidelne ho aktualizujte a porovnávajte ho so skutočnosťou
 • v prípade potreby zadlžovania sa požičiavajte si finančné prostriedky účelne

On-line formulár a príklad rodinného rozpočtu

Ako pomôcku pre zostavenie rozpočtu vašej domácnosti sme pre vás pripravili stručný formulár o hospodárení vašej domácnosti. Po vyplnení príslušných riadkov tabuľky sa vám vyčísli rozdiel príjmov a výdavkov. V prípade, že vaše výdavky prevyšujú príjmy, zamyslite sa nad výdavkami, ktoré viete obmedziť, či úplne odstrániť.

Rodinný mesačný rozpočet za obdobie Február 2010 - rozpocet_vzor.xls [.xls, 29.5 kB] 


Dátum aktualizácie: 9. 4. 2013

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta