Preskočiť na obsah
Navigácia druhej úrovne

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Prijímanie finančných rozhodnutí

Každý finančný spotrebiteľ sa rozhoduje podľa svojich potrieb v každej fáze svojho života odlišne. Volí rôzne produkty či už na zhodnocovanie voľných finančných zdrojov alebo na zadlžovanie sa.

Štyri základné skupiny v životnom cykle človeka:

 • mladý a slobodný človek
 • bezdetný pár alebo manželský pár s deťmi
 • aktívny vek po osamostatnení detí
 • dôchodok

Mladý a slobodný človek

Charakteristika:

 • počas štúdia
  • nízky príjem, pokiaľ ste podporovaný rodičmi
  • počas voľného času a prázdnin si zarábate financie na rôznych brigádach
  • na to, aby ste robili závažnejšie finančné rozhodnutia, nemáte dostatok voľných zdrojov
 • po štúdiu prvé zamestnanie
  • príjem, ktorý dosiahnete, sa väčšinou vyrovná vaším výdavkom
  • zaoberáte sa financovaním krátkodobých potrieb ako: kúpa auta, cestovanie, platenie nájomného, kúpa iných spotrebných vecí a vaše koníčky.

Typické finančné produkty:

 • počas štúdia
  • študentský bežný účet
  • študentské pôžičky
 • po štúdiu prvé zamestnanie

Bezdetný pár alebo manželský pár z deťmi

Charakteristika:

 • bezdetný pár
  • spoločný príjem prevyšuje spotrebu
  • dokážete vytvárať úspory a mesačne si odkladať väčšie sumy peňazí
  • rozmýšľate o kúpe lepšieho auta
  • začínate uvažovať o kúpe bytu alebo výstavbe rodinného domu
  • zariaďujete si domácnosť
  • chodíte na spoločné dovolenky
 • manželský pár z deťmi
  • príjem, ktorý dosahujete, je už vyšší, ale zvýšil sa počet členov rodiny, ktorí zatiaľ žiaden príjem nemajú
  • v prípade, že nemáte vlastné bývanie, uvažujete si ho zaobstarať
  • rozmýšľate o kúpe väčšieho rodinného auta
  • nakupujete deťom rôzne hračky, oblečenie, študijné pomôcky
  • snažíte sa deťom zabezpečiť budúcnosť a postarať sa o ich vzdelanie
  • začínate uvažovať o zabezpečení vašej rodiny v prípade neočakávaných udalostí a uzatvárate rôzne poistné zmluvy
  • máte viacero úverov, ktoré treba splácať, a ktoré treba vedieť riadiť

Typické finančné produkty:

 • bezdetný pár
  • stavebné sporenie
  • úver na bývanie
  • lízing, splátkový predaj
  • produkt financujúci dovolenku
 • manželský pár z deťmi
  • úver na bývanie
  • lízing, splátkový predaj
  • spotrebiteľský úver
  • kapitálové životné poistenie
  • investičné životné poistenie
  • produkt na zabezpečenie vzdelávania detí

Aktívny vek po osamostatnení detí

Charakteristika:

 • vaše deti sa osamostatnili, začínajú zarábať a netreba ich už ďalej finančne podporovať
 • väčšinou máte za sebou splatenú väčšiu časť úverov
 • vaše príjmy sú oveľa vyššie ako výdavky, začínajú sa vám vytvárať značné úspory
 • začínate investovať do podielových fondov alebo do cenných papierov
 • začínate uvažovať, ako sa zabezpečiť na dôchodok
 • viacej cestujete do zahraničia a trávite viac času na dovolenkách

Typické finančné produkty:

Dôchodok

Charakteristika:

 • vaše príjmy sa značne znížili, poberáte dôchodok
 • začínate čerpať svoje prostriedky z osobných dôchodkových účtov
 • v prípade, že máte nahromadený majetok, rozmýšľate, ako ho rozdelíte medzi deti - zaoberáte sa dedením a závetom
 • časť vašich výdavkov smeruje na zdravie a lieky

Typické finančné produkty:

Odporúčania a rady

 • pred každým výberom finančného produktu si porovnajte viacero ponúk, aby ste sa vedeli správne rozhodovať
 • v prípade zadlžovania sa myslite na to, že požičané prostriedky budete musieť vrátiť
 • predtým, ako podpíšete nejakú zmluvu, dôkladne sa oboznámte s jej obsahom a nechajte si podrobne vysvetliť z nej vyplývajúce záväzky
 • nepodpisujte zmluvy pod tlakom
 • v prípade, že sa neviete správne rozhodnúť, využite služby finančných poradcov či sprostredkovateľov

Dátum aktualizácie: 9. 4. 2013

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta