Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Výpočet úrokov na kreditnej karte

Kreditná platobná karta je úverový produkt, ktorý umožňuje klientovi čerpať úver do finančnou inštitúciou schválenej výšky úverového limitu. Kreditná karta umožňuje, podobne ako debetná platobná karta, uskutočňovať platby a výbery hotovosti. Na rozdiel od debetnej platobnej karty klient nemusí mať v banke bežný účet. Majiteľ kreditnej karty môže čerpať úver počas istého obdobia (väčšinou 30 až 50 dní) bezúročne. Po uplynutí bezúročného obdobia musí klient zaplatiť minimálnu splátku (od 5 do 10 % z vyčerpanej sumy) a zostatok úverového limitu môže použiť v ďalšom období.

Nasledovné informácie pre výpočet vám pomôžu určiť dĺžku bezúročného obdobia, minimálnu splátku ku dňu splatnosti a úrok k určitému dátumu:

Vstupné parametre

Vstupný parameter Popis parametra Príklad
Čerpanie na kreditnej karte/ dátum
 • v priebehu mesiaca máte nasledovné možnosti bezúročného obdobia (max 45 dní, min 15 dní)
  • na platbu z 1.daného mesiaca sa vzťahuje bezúročné obdobie od 1. daného mesiaca do 15. nasledujúceho mesiaca (t.j. 45 dní)
  • na platbu z 11. daného mesiaca sa vzťahuje bezúročné obdobie od 11. daného mesiaca do 15.nasledujúceho mesiaca (t.j. 35 dní)
  • na platbu z 30. daného mesiaca sa vzťahuje bezúročné obdobie od 30. daného mesiaca do 15. nasledujúceho mesiaca (t.j. 15 dní)
  • na platbu z 5. nasledujúceho mesiaca sa vzťahuje nové bezúročné obdobie od 5. nasledujúceho mesiaca do 15.ďalšieho mesiaca (t.j. 40 dní)
Dátum čerpania/výška čerpania 1.1. 2010 / 500 eur 17.1.2010 / 700 eur splátka, ktorú finančný spotrebiteľ splatil k danému dátumu 3.2.2010 / 600 eur
Splatnosť kreditnej karty
 • na karte je nastavené obdobie splatnosti 15. deň v mesiaci
15. deň v mesiaci
Úroková miera
 • úver čerpaný použitím kreditnej karty je úročený úrokovou sadzbou určenej na ročnej báze p.a. (v niektorých prípadoch je táto sadzba zverejňovaná na mesačnej báze p.m.)
18.5% p.a.
Minimálna splátka
 • pri kreditnej karte určuje banka minimálne splátky ako % z čerpanej sumy na vašej kreditnej karte ku dňu splatnosti
5%
Bezúročné obdobie
 • u väčšiny kreditných kariet existuje bezúročné obdobie 30 až 50 dní a ak v rámci tohto obdobia klient splatí úver, tak neplatí žiadne úroky
 • bezúročné obdobie sa začína počítať odo dňa uskutočnenia transakcie až po deň splatnosti, t. j. ak je bezúročné obdobie 45 dní, tak minimálne 15 a maximálne 45 dní máte peniaze úplne zadarmo
45 dní
Dátum, ku ktorému počítam výšku úrokov
 • dátum, ku ktorému chcem vypočítať výšku úrokov z nesplatenej časti úveru čerpaného kreditnou kartou
14.3.2010

Výstupné parametre

Výstupné parametre Popis parametra Príklad
Základné parametre
Počet dní čerpania úveru
 • prvé čerpanie 1.2.2010 - 500 eur
bezúročné obdobie od 1.1.2010 do 15.2 2010 (45 dní)
 • druhé čerpanie 17.1.2010 – 700 eur
bezúročné obdobie od 17.1.2010 do 15.2 2010 (29 dní)
 • nepovinná splátka 3.2.2010 – 600 eur
 • dátum splatnosti: 15.2. 2010
 • výška nesplatenej istiny (500+700-600) = 600 eur
 • minimálna splátka 30 eur
 • dátum sledovania: 14.3.2010
 • počet úročených dní od 15.2.2010 do 14.3.2010 (27 dní)
27 dní úročený úver vo výške 570 eur
Výška minimálnej splátky
 • výška minimálnej splátky k 15.2.2010 5% z 600 eur = 30 eur
30.00 eur
Celkom zaplatené úroky
 • výška zaplatených úrokov za sledované obdobie
 • ročná báza 360 dní
 • čerpaný úrok 27 dní
z toho úrok predstavuje 27/360 * 18.5% = 1,3875 % z 570 eur= 7.90 eur
7.90 eur

Dátum aktualizácie: 10. 4. 2013

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.