Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

1. 12. 2016 21:08:42 zalozne pravo suma 3500eur (jana)

Dobry den prajem ako postupovat proti nebankovke ktora mi dala zalozku 3500eur na nehnutelnost ktora ma hodnotu 30000eur a nechce mi vydat kvitanciu lebo chcem ziadat o hypoteku a takto ked tam mam zalozku je to nemozne prosim o radu ako hopritlacit som zamestnana a ochotna mu peniaze hned vratit dakujem

Odpoveď:

15. 12. 2016 9:35:51 Odpoveď na komentár vo veci záložného práva (Ing. Kardošová)

V súvislosti s Vaším podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 5. decembra 2016, Vám oznamujeme nasledovné:

Vami popisovaná žiadosť sa týka záložného práva, ktoré upravujú ustanovenia § 151a až § 151me zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Pokiaľ ide o vydanie tzv. kvitancie zo strany veriteľa, tú podľa nášho názoru môže veriteľ vystaviť až po splatení dlhu, keďže kvitancia predstavuje doklad  o jeho splatení. Tá sa spravidla vystavuje pri úveroch zabezpečených záložným právom k nehnuteľnosti a na základe nej je kataster nehnuteľností oprávnený vykonať výmaz záložného práva. Vo Vašom podnete uvádzate, že ste ochotná požičané peniaze hneď vrátiť, preto Vám odporúčame v predmetnej veci aktívne komunikovať s veriteľom a dohodnúť si s ním ďalší postup.

Avšak, ak by ste mali pochybnosti o postupe veriteľa, odporúčame Vám obrátiť sa s podnetom  na Národnú banku Slovenska, ktorá podľa zákona č.747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vystupuje ako dohliadací orgán a má právomoc preverovať konanie dohliadaných subjektov, či je takéto konanie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta