Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

27. 4. 2020 8:49:32 výsledky (Andrea)

Dobrý deň, prosím Vás je možné si niekde pozrieť celkové výsledky dotazníka, resp. zaslať? Ďakujem

Odpoveď:

11. 5. 2020 8:54:38 Odpoveď na komentár vo veci pozretia si celkových výsledkov dotazníka (Odbor ochrany finančných spotrebiteľov)

V súvislosti s Vašim podnetom si Vám dovoľujeme odpovedať nasledovné:

Predpokladáme, že máte na mysli test finančnej gramotnosti, ktorý sa nachádza na titulnej stránke www.fininfo.sk ako "Otestujte si FIQ". Uvedený test obsahuje desať základných otázok, pričom každá otázka má niekoľko možných odpovedí, po zodpovedaní ktorých sa v závere testu nachádza políčko „Vyhodnotiť“. Po kliknutí na toto políčko sa Vám test online vyhodnotí s uvedením počtu správnych/nesprávnych odpovedí, pričom správne odpovede sú vyznačené podčiarknutím. Z uvedeného vyplýva, že si celkové výsledky daného dotazníka - testu môžete priamo pozrieť online formou po jeho zodpovedaní.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta