Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

14. 3. 2019 19:44:36 Založenie (Jozef )

Prosím mame založený dom na synovu hypotéku on chce ísť do osobného banktrontu on to spláca ale my sa obavavame aby sme neprišli o dom

Odpoveď:

26. 3. 2019 10:56:32 Odpoveď na komentár vo veci osobného bankrotu (Ing. Kardošová)

V súvislosti s Vašim podnetom, ktorý ste nám zaslali  dňa 14. marca 2019, Vám oznamujeme nasledovné:

Vami popisovaná žiadosť sa týka osobného bankrotu, ktorého problematiku podľa § 13 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov rieši Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
 
Z vyššie uvedeného dôvodu Vám preto odporúčame sa obrátiť na uvedený rezort, ktorý vystupuje z hľadiska vecnej pôsobnosti ako gestor danej problematiky.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta