Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

5. 1. 2019 11:01:54 Šírenie s rešpektovaním autorských práv. (Majka)

Prajem pekný deň. Môžem zdieľať tento text na facebooku , mnou vytvorenej skupine, s uvedením zdroja tak, aby som neporušila autorské práva ?

Odpoveď:

1. 2. 2019 10:36:35 Odpoveď na komentár vo veci zdieľania textu z Portálu FINinfo (Ing. Kardošová)

V súvislosti s Vašim podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 5. januára 2019, Vám oznamujeme nasledovné:

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o text (tzv. test finančnej gramotnosti nachádzajúci sa na webovej stránke Portálu finančnej osvety a ochrany finančného spotrebiteľa MF SR, priamy odkaz: http://www.fininfo.sk/sk/otestujte-si-fig) zverejnený štátnym orgánom, ku ktorému má prístup každý občan, máme za to, že  je možné osobitne tento text zdieľať na facebooku alebo iných sociálnych sieťach.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta