Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

19. 3. 2021 14:35:12 Kurzy dolceta (Patrik)

Dobrý deň, aktuálne nie je možné absolvovať kurzy na stránke dolceta. Je možné si ich pozrieť niekde inde alebo táto služba už nie je aktuálna? Ďakujem. S pozdravom Patrik Kunzo

Odpoveď:

12. 4. 2021 8:48:15 Odpoveď na komentár vo veci kurzov Dolceta (Odbor ochrany finančných spotrebiteľov)

V súvislosti s Vašim podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 19. marca 2021, Vám oznamujeme nasledovné:

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo financií SR prevádzkuje portál finančnej osvety a ochrany finančného spotrebiteľa MF SR – www.fininfo.sk. Cieľom finančného portálu je poskytovať nezávislé, odborné a praktické informácie, zabezpečovať väčšiu informovanosť o finančných rizikách a riešiť ochranu finančného spotrebiteľa.

Na stránke finančného portálu sa nachádzajú aj odkazy na vzdelávacie kurzy Dolceta, ktoré boli projektom Európskej komisie. Cieľom projektu bolo informovať a vzdelávať spotrebiteľov na tému finančných služieb v Európskej únii, ako i v SR. Avšak v súčasnej dobe je uvedená stránka už neaktívna a nedá sa zobraziť. Domnievame sa, že pôvodná webová stránka bola zatvorená, pre viac informácií viď.: http://www.eucen.eu/post/dolceta-. Zo spomínaného dôvodu nie je možné prejsť zo stránky finančného portálu na konkrétnu tréningovú sekciu podľa témy Vášho záujmu.

Pre Vašu informáciu Vám zasielame odkaz na Úrad pre vydávanie publikácii Európskej únie (Publications Office of the European Union), ktorého cieľom je okrem iného poskytovať zdarma prístup k informáciám, a to najmä o európskej legislatíve a EÚ publikáciách. Na uvedenej stránke  je možné nájsť konkrétne informácie súvisiace s projektom DOLCETA, avšak sú prevažne v anglickom jazyku:
https://op.europa.eu/en/search-results?p_p_id=eu_europa_publications_portlet_search_executor_SearchExecutorPortlet_INSTANCE_q8EzsBteHybf&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&queryText=dolceta&facet.collection=EULex%2CEUPub%2CEUDir%2CEUWebPage%2CEUSummariesOfLegislation&startRow=1&resultsPerPage=10&SEARCH_TYPE=SIMPLE

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta