Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

4. 12. 2015 1:26:52 Je možné počítať RPMN aj pri poskytnuti uveru vo forme kreditnej karty? (Barbora)

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať, či je možné, vypočítať RPMN pri uvere ktory nam banka poskytne a vyda nam k tomu kreditnu kartu. Ak áno, tak aký je postup ak by sme brali dajme tomu do úvahy že klient má kreditnú kartu k dispozicii na urcite casove obdobie a bude cerpat kazdy mesiac plnu hodnotu uveroveho ramca plus ak zohladnime dane bezurocne obdobie a poplatky za kartu ci uz mesacne alebo rocne a ak to nie je mozne, tak aky vzorec nam sluzi na vypocitanie nakladov spojenych s vlastnictvom kreditnej karty? Za odpoved dakujem :)

Odpoveď:

16. 12. 2015 11:18:48 odpoveď na komentár - výpočet RPMN pri kreditnej karte (Ing. Jana Kardošová)

V súvislosti s Vašim podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 4. decembra 2015, Vám oznamujeme nasledovné:

Kreditná karta patrí medzi úverové produkty, pri ktorých sú dočasne poskytnuté peňažné prostriedky na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Podmienky poskytovania spotrebiteľských úverov a výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov (ďalej len „RPMN“) upravujú ustanovenia zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

V zákone sú presne stanovené podmienky poskytovania spotrebiteľského úveru, náležitosti  zmluvy o spotrebiteľskom úvere a okrem iného aj spôsob výpočtu RPMN.

Výpočet RPMN upravuje ustanovenie § 19 zákona, kde je definované na základe čoho sa vypočíta RPMN, aké údaje sa použijú na výpočet RPMN a z čoho sa vychádza pri výpočte RPMN a príloha 2, v ktorej je stanovená základná rovnica na výpočet RPMN a poznámky k výpočtu RPMN.

Pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo pred prijatím ponuky o spotrebiteľskom úvere je veriteľ podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. g) a h) a ods. 2 zákona povinný v dostatočnom časovom predstihu poskytnúť spotrebiteľovi v súlade so zmluvnými podmienkami ponúkanými veriteľom alebo požiadavkami spotrebiteľa informácie o celkovej čiastke, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, a o RPMN znázornenej pomocou reprezentatívneho príkladu, v ktorom sa uvedú všetky predpoklady použité na výpočet tejto RPMN, o výške, počte a termínoch splátok istiny, úrokov a iných poplatkov, prípadne o poradí, v ktorom sa budú splátky priraďovať k jednotlivým nesplateným zostatkom s rôznymi úrokovými sadzbami spotrebiteľského úveru na účely jeho splatenia. Zároveň je povinný spotrebiteľovi poskytnúť zrozumiteľnú, stručnú a zreteľnú informáciu o RPMN a priemernej hodnote RPMN na príslušný spotrebiteľský úver, ktorá musí byť podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. k) zákona obsiahnutá v zmluve o spotrebiteľskom úvere spolu s celkovou čiastkou, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, vypočítané na základe údajov platných v čase uzatvorenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

Na základe uvedeného Vám odporúčame priamo kontaktovať finančnú inštitúciu,  ktorá Vám poskytne potrebné údaje o uvedenom úverovom produkte a o RPMN znázornenej pomocou reprezentatívneho príkladu ešte pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta