Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

20. 8. 2015 8:32:53 dan z prijmu pri predaji dedenej nehnutelnosti (monika chmelikova)

Dobry den potrebovala by som poradit ohladom predaja zdedenej nehnutelnosti. dedim nehnutelnost zavetom (po nepriamej dedicskej linii). posudok pre ucely dedenia je vyrubeny na 54 tis eur. nie je mi jasne ako by som mala danit v pripade predaja nehnutelnosti. ked by som ho predala povedzme za 60 tis, platila by som dan z celej sumy 60 tis alebo iba z rozdielu predajnej a odhadnutej? (60-54=6 tis). Kolko by tato dan bola? Ak by som predala az 5 rokov po nadobudnuti pravoplatnosti dedicskeho konania, oslobodim sa od tejto dane? vopred dakujem a prajem pekny den

Odpoveď:

4. 9. 2015 10:37:35 odpoveď na komentár - daň z príjmu pri predaji dedenej nehnuteľnosti (Mgr. Uherová)

K Vašej žiadosti zo dňa 20.08.2015 týkajúcej sa zdaňovania príjmu z predaja nehnuteľnosti Vám oznamujeme:

V zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), je od dane oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov). To znamená, že v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov sa do lehoty vlastníctva započítava aj doba, počas ktorej tento majetok vlastnil poručiteľ (poručitelia). V súvislosti s predajom nehnuteľnosti nadobudnutej dedením rozlišujeme dedenie v priamom rade (priami predkovia a priami potomkovia, napr. rodičia, deti, starí rodičia a vnuci) a dedením nehnuteľnosti v nepriamom rade (t.j. súrodenci, teta, ujo a podobne).

V prípade daňovníka, ktorý predáva nehnuteľnosť nadobudnutú dedením a nie je splnená podmienka pre oslobodenie od dane (§ 9 ods. 1 písm. b) ZDP), sa takýto príjem považuje za zdaniteľný príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 1 písm. b) ZDP.

Podľa ustanovenia § 8 ods. 5 ZDP si daňovník môže do daňových výdavkov zahrnúť:

  • reprodukčnú obstarávaciu cenu [podľa § 25 ods. 1 písm. c) ZDP] nehnuteľnosti zistenú v čase nadobudnutia (napr. cena na základe znaleckého posudku alebo cena uvedená v rozhodnutí o dedičstve),
  • finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu (napr. vykonané rekonštrukcie) vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s predajom (napr. poplatok zaplatený realitnej kancelárii v súvislosti s predajom), okrem výdavkov na osobné účely.

Sadzba dane z príjmov pre fyzickú osobu je:

  • 19 % z tej časti základu dane (zníženého o nezdaniteľné časti a daňovú stratu), ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (čo pre rok 2015 predstavuje sumu 35 022,31 eura)
  • 25 % z tej časti základu dane (zníženého o nezdaniteľné časti a daňovú stratu), ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima (nad 35 022,31 eura)

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta