Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

10. 5. 2016 20:08:53 riešenie dlhov (Lubica)

Dobrý den,chcela by som sa informovat ohladom financii.S manželom mame viacero požičiek,ktoré nezvládame splácat,pretože som evidovana na úrade práce uz dva roky a manžel je uz dlhsi cas na PN-ke ktorú pobera va sume 165 .-Eur mesacne.Ja pracujem na dohodu kde si mesacne zarobim 65,15.-Eur.Kedže nám treba platit aj byt v sume 265.-Eur s inkasom tak sme sa dostali do riadnych problemov.Ako vidíte spoločne nám nezostava ani zivobytie. So spoločnostami kde mame pozicky komunikujeme stale ale vsade žiadaju aspon po mensich splatkach v sume od 20 az po 150.-Eur mesacne.Naozaj to nezvladame a chceme tieto veci riesit s oddlžovacou spolocnostou.Mame však strach ,aby sme sa nedostali do ešte vacsich problemov.Možete nám prosim poradit čo by sme mali robit.S manželom to vyzera na dlhsiu PN-ku a ja si na zmluvu pracu najst nemožem je tam uz vyssi vek 50 rokov. Hoci som bola uz asi na 100 pohovoroch nic sa mi nerysuje.Dakujem.

Odpoveď:

2. 6. 2016 14:25:44 Odpoveď na komentár vo veci riešenia dlhov (Ing. Kardošová)

V súvislosti s Vašim podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 10. mája 2016, týkajúcim sa žiadosti o pomoc vo veci nesplácania úverov, Vám oznamujeme nasledovné:

Podľa ustanovenia § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“) okrem iného zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie politiky aj pre oblasť financií a politiky finančného trhu vrátane ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb, čo v praxi znamená, že MF SR najmä vypracúva legislatívne návrhy zákonov a vykonávacích predpisov v uvedených oblastiach.

Vychádzajúc z Vášho podania možno konštatovať, že sa nachádzate vo veľmi zložitej životnej a finančnej situácii. Všeobecne platí, že s poskytovaním úverov súvisí, okrem iného, aj povinnosť dlžníka splácať svoje záväzky a samozrejme priebežne analyzovať svoje vlastné finančné možnosti a dlhodobú platobnú schopnosť resp. platobnú neschopnosť a v prípade platobnej neschopnosti včas komunikovať s veriteľmi.

S Vašou požiadavkou Vám preto v prvom rade odporúčame opätovne sa obrátiť na veriteľov, ktorých detailnejšie oboznámite so svojou reálnou finančnou a ťažkou životnou situáciou a pokúsite sa dohodnúť na konkrétnom riešení, napr. dohodou na splátkovom kalendári znížením sumy k úhrade, dočasným pozastavením jednotlivých splátok alebo refinancovaním všetkých svojich úverov jedným úverom. Zároveň Vám dávame do pozornosti aj riešenie oddlženia fyzickej osoby, ktoré je ustanovené § 166 - § 171 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje práva a povinnosti fyzických osôb v období ich platobnej neschopnosti.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta