Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

7. 1. 2016 14:17:56 preco taka pomala zmena v II. pilieri (Filip)

Dobry den, som sporitel v II. pilieri, ked mam svoje peniaze v negarantovanom INDEXOVOM FONDE, preco pri prudkych zmenam na burzach ( napr. dnes rano ) si nemozem v danom on line case zmenit svoje fondy ? ktora legislativa sa musi zmenit aby to bolo online uspesne a riziko rychlosti zmeny som si urcoval ja ako sporitel a nie nejaky zakon.? Dakujem

Odpoveď:

27. 1. 2016 9:53:21 odpoveď na komentár - Prečo taká pomalá zmena v II. pilieri (Ing. Jana Kardošová)

V súvislosti s Vaším podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 7. januára 2016, Vám oznamujeme nasledovné:

Vami popisovaná žiadosť sa týka starobného dôchodkového sporenia, nazývaného aj II. dôchodkový pilier,  ktorého problematiku upravuje zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedeného si Vám dovoľujeme dať do pozornosti ustanovenie § 15 ods.1 písm. e) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, podľa ktorého Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy, okrem iného aj pre starobné dôchodkové sporenie.

Z vyššie uvedeného dôvodu patrí problematika starobného dôchodkového sporenia z hľadiska vecnej pôsobnosti do gescie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a preto Vám odporúčame sa obrátiť na tento rezort.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta