Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

13. 3. 2013 21:09:07 Pri raste referenčných úrokových sadzieb cena dlhopisu zareaguje nasledovným spôsobom (richard)

viete mi to vysvetlit?

Odpoveď:

11. 4. 2013 7:50:27 odpoveď na komentár - akým spôsobom sa pri raste referenčných úrokových sadzieb správa cena dlhopisu (Ing. Štefan Šalát)

 Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) bol doručený Váš mail z 13.3.2013, v ktorom žiadate odpoveď na otázku, akým spôsobom sa pri raste referenčných úrokových sadzieb správa cena dlhopisu.

 Táto otázka bola uverejnená na portáli finančnej osvety a ochrany finančného spotrebiteľa ministerstva, ktorého cieľom je zvyšovanie gramotnosti obyvateľstva cestou finančnej osvety. Za týmto účelom nebol zvolený spôsob uverejňovania  odborných textov, ale forma testov, na ktoré si majú respondenti odpovedať, resp. pokiaľ odpoveď nepoznajú, hľadať ju podľa dostupných možností.

V stručnosti možno uviesť, že v súvislosti s obchodovaním s dlhopismi sú spojené niektoré riziká, medzi ktoré patrí aj úrokové riziko. Úrokové riziko je riziko poklesu hodnoty dlhopisu v dôsledku zmeny úrokových sadzieb. V prípade nárastu úrokových sadzieb hodnota dlhopisu obvykle klesá.

 

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta