Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

19. 2. 2018 16:01:41 autor (Nicole Slechtova)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať kto je autorom článku. S pozdravom

Odpoveď:

12. 3. 2018 12:01:39 Odpoveď na komentár vo veci autorstva článku (Ing. Kardošová)

V súvislosti s Vaším podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 19. februára 2018, Vám oznamujeme nasledovné:

Z Vášho podnetu nie je zrejmé, o aký konkrétny článok Vám ide, v podnete nebol zverejnený konkrétny obsah a ani link na článok, dovoľujeme si Vás však informovať, že portál finančnej osvety a ochrany finančného spotrebiteľa MF SR – www.fininfo.sk priamo prevádzkuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“), to sa týka aj uverejňovania článkov na portáli, ktorých autorom je spravidla MF SR.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta