Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

21. 7. 2017 20:16:26 danovy bonus na dieta (aureliadanihelova)

Z hrubej mzdy600r mi vypocitali 500 ciste a vraj v tych 500e je zapocitany nonus na dieta 21.40 e myslim si ze to by mi malo byt k tym 500r priratane teda 521.40

Odpoveď:

18. 8. 2017 12:22:44 Odpoveď na komentár vo veci daňového bonusu na dieťa (Ing. Kardošová)

V súvislosti s Vaším podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 21. júla 2017, Vám oznamujeme nasledovné:

Výplatu mzdy zamestnancov upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Podľa ustanovenia § 15 ods.1 písm. a) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy a pripravuje právnu úpravu okrem iného aj pre pracovnoprávne vzťahy.

Z vyššie uvedeného dôvodu patrí predmetná problematika z hľadiska vecnej pôsobnosti do gescie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a preto Vám odporúčame sa v uvedenej veci obrátiť na tento rezort. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že na internete existujú kalkulačky, kde si môžete vypočítať približnú čistú mzdu.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta