Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

19. 12. 2015 23:10:58 etf (te)

http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/kapitalovy-trh/podielove-fondy "ETF (Exchange-Traded funds) – verejne obchodovaný fond o na rozdiel od ostatných fondov, ETF sú fondy obchodované na burze," Nie je to pravda. Opravte si to.

Odpoveď:

26. 1. 2016 9:21:13 odpoveď na komentár - ETF fondy (Ing. Jana Kardošová)

V súvislosti s Vašim podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 19. decembra 2015, Vám oznamujeme nasledovné:

Fond ETF je upravený v ustanovení § 92 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov. Názov štandardného fondu obchodovaného na burze musí obsahovať označenie "UCITS ETF". Iný ako štandardný fond obchodovaný na burze nemôže používať označenie UCITS ETF.

Z uvedeného teda vyplýva, že Vaše tvrdenie nemá opodstatnenie a jeho znenie naďalej zostáva v nezmenenej podobe.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta