Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

4. 8. 2011 19:52:26 zadlzte sa (Tomas)

"väčší spotrebiteľský výdavok riešte namiesto jednorazovej úhrady formou splátok, t.j. zadlžte sa." toto je na portali financnej osvety? uz moja babka vedela ze sa treba prikryvat len takou velkou perinou aku mame.

Odpoveď:

5. 9. 2011 10:14:00 Odpoveď na komentár pod názvom zadlžte sa (Ing. Eva Brotanová)

Cieľom poradenstva na portáli je poskytnúť nezávislé, odborné a praktické informácie, zabezpečenie väčšej informovanosti o finančných rizikách a ochrana finančného spotrebiteľa. Domnievame sa, že uvedený výrok sa nachádza na portáli v záložke „Ja a financie“, v podzáložke „Ako si pripraviť rodinný rozpočet“. Táto podzáložka poskytuje informácie ako rozumne hospodáriť s peniazmi a jej cieľom je poradiť finančným spotrebiteľom ako narábať s rodinným rozpočtom, ako si vypočítať všetky príjmy a výdavky a na základe toho zistiť, či v rodinnom rozpočte prevyšujú príjmy alebo výdavky. Cieľom vyššie uvedeného výroku, nie je nabádanie spotrebiteľov na neodôvodnené alebo neúčelné zadlžovanie sa, ale návod ako rozumne hospodáriť s domácim rozpočtom a v prípade neočakávaných alebo významných väčších výdavkov, ktoré spotrebitelia nemajú šancu riešiť z krátkodobého hľadiska znížením výdavkov alebo zvýšením príjmov, riešiť uvedenú situáciu radšej prostredníctvom úveru s nízkymi splátkami namiesto jednorazovej úhrady a následného nedostatku financií na bežné výdavky domácností. Portál navyše upozorňuje spotrebiteľov, že zadlžovať sa majú len odôvodnených prípadoch a účelne.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta