Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

29. 4. 2021 1:26:52 Info (Marieta )

Poprosim o info ohľadom poskytovania financ.prispevkiv a komu sa poskytuje dakujem

Odpoveď:

25. 5. 2021 11:20:10 Odpoveď na komentár vo veci poskytovania finančných príspevkov (Odbor ochrany finančných spotrebiteľov)

V súvislosti s Vašim podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 29. apríla 2021 vo veci poskytovania a konkrétneho určenia komu je finančný príspevok poskytovaný/určený si Vám dovoľujeme odpovedať, že vzhľadom na to, že v podnete nie je presne uvedené, o aký konkrétny finančný príspevok Vám ide, nevieme sa k nemu jednoznačne vyjadriť. V prípade Vášho pretrvávajúceho záujmu Vám odporúčame konkretizovať a detailne popísať Vašu žiadosť.

S pozdravom

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta