Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

 • 9. 10. 2019 8:45:19 otázka č.1 (Lenka)

  Otázka č.1 1. Ak vložíte do finančnej inštitúcie 1 000 EUR na dva roky s ročnou úrokovou sadzbou 10% p.a. a úroky sú pripisované k pôvodnému vkladu raz ročne, koľko budete mať na účte po uplynutí dvoch rokov? (Neuvažujte so zdaňovaním úrokov)* ........ prečo je odpovedou 1210

  8. 11. 2019 10:47:01 odpoveď na otázku č. 1 (Ing. Hasáková)
  Zobraziť odpoveď

 • 14. 2. 2019 7:56:50 dovysvětlení (Marie Flekalová)

  prosím vysvětlit otázku číslo 1) a 10) . Děkuji.

  11. 3. 2019 13:29:41 Odpoveď na komentár vo veci vysvetlenia na otázky z testu finančnej gramotnosti (Ing. Kardošová)
  Zobraziť odpoveď

 • 5. 1. 2019 11:01:54 Šírenie s rešpektovaním autorských práv. (Majka)

  Prajem pekný deň. Môžem zdieľať tento text na facebooku , mnou vytvorenej skupine, s uvedením zdroja tak, aby som neporušila autorské práva ?

  1. 2. 2019 10:36:35 Odpoveď na komentár vo veci zdieľania textu z Portálu FINinfo (Ing. Kardošová)
  Zobraziť odpoveď

 • 4. 1. 2016 15:33:42 úrokovanie (Martina)

  V prvej otázke mi nie je jasné, či sa jedná o zložené, alebo jednoduché úrokovanie

  28. 1. 2016 13:04:53 odpoveď na komentár - úrokovanie (Ing. Jana Kardošová)
  Zobraziť odpoveď

 • 13. 3. 2013 21:09:07 Pri raste referenčných úrokových sadzieb cena dlhopisu zareaguje nasledovným spôsobom (richard)

  viete mi to vysvetlit?

  11. 4. 2013 7:50:27 odpoveď na komentár - akým spôsobom sa pri raste referenčných úrokových sadzieb správa cena dlhopisu (Ing. Štefan Šalát)
  Zobraziť odpoveď

Počet záznamov: 5
Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta