Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Oznamy rezortu financií

30. 07. 2018 Metodika finančnej gramotnosti

Metodika finančnej gramotnosti

30. 08. 2017 Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2

Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2

10. 05. 2016 Národný štandard finančnej gramotnosti

Národný štandard finančnej gramotnosti.

14. 01. 2016 Dodatok č. 1 k Metodike pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti

Dodatok č. 1 k Metodike pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti

02. 05. 2014 Dohoda o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií

Dohoda o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií.

28. 04. 2014 Koncepcia rozvoja kapitálového trhu

Koncepcia rozvoja kapitálového trhu.

06. 02. 2014 Koncepcia ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu

Koncepcia ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu.

11. 06. 2013 Tlačová správa NBS - NBS prijíma všetky podania finančných spotrebiteľov

Národná banka Slovenska (NBS) je od dnešného dňa 10. júna 2013, tzv. jednotným kontaktným miestom na prijímanie podaní finančných spotrebiteľov proti postupu poskytovateľov finančných služieb.

05. 06. 2013 Ďalšie posilnenie ochrany klientov bánk

Komerčné banky najneskôr od júla toho roku budú povinné poskytovať tzv. Základný bankový produkt, pričom poplatky viažuce sa na tento produkt nesmú presiahnuť jedno euro mesačne.

05. 03. 2013 Seminár „Public Procurement in EBRD Projects“

Ministerstvo financií SR v spolupráci s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD, Londýn) si dovoľujú pozvať slovenské podnikateľské subjekty na seminár „Public Procurement in EBRD Projects“, ktorý sa uskutoční dňa 13. marca 2013 (streda) v Miestodržiteľskom paláci, Bratislava. Pozvánka a program seminára sú v prílohe.

28. 07. 2010 Dotazník pre klientov bánk, ktorí majú skúsenosť so zmenou bankového účtu, prípadne majú záujem o jeho zmenu

Európska Komisia spustila webový portál týkajúci sa problematiky zmeny bankového účtu.

Počet záznamov: 11
Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta