Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Oznamy rezortu financií

Národný štandard finančnej gramotnosti

10. 05. 2016 | Oznam

V súlade s úlohou č. B. 2. uznesenia vlády SR č. 661 z 13. novembra 2013 k Správe o stave vzdelávania zameraného na podporu rozvoja finančnej gramotnosti bol spracovaný materiál "Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných a stredných škôl".

Materiál spracoval Štátny inštitút odborného vzdelávania v úzkej spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom a Medzirezortnou expertnou pracovnou skupinou pre finančnú gramotnosť, ktorej členom je aj Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Viac sa dočítate v nasledovných materiáloch:

Metodická prirucka 1 stupen ZS -financna gramotnost -St pedag ustav.pdf [.pdf, 1456.1 kB]

Priloha 2 -Odborne texty k jednotl temam NSFG verzia 1 1.pdf [.pdf, 1727.9 kB]

Priloha 3 - Slovnik zakladnych pojmov NSFG verzia 1 1.pdf [.pdf, 369.1 kB]

Dodatok_c1_kt_sa_meni_Metodika_pre_zapracovanie_a_aplikaciu_tem_fin_gramotnosti.pdf [.pdf, 407.8 kB]

 

 

 

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta