Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Oznamy rezortu financií

Seminár „Public Procurement in EBRD Projects“

05. 03. 2013 | Oznam

Cieľom seminára je zvýšiť informovanosť slovenských podnikateľských subjektov o spolupráci a zapojení sa do investičných projektov EBRD, ako aj výmena skúseností pri zapájaní sa do projektov EBRD.
Nasledujúci deň, 14. marca 2013 (štvrtok), je priestor pre bilaterálne konzultácie so zástupcom EBRD.
Rokovací jazyk: anglický bez tlmočenia
S účasťou na seminári nie sú spojené žiadne finančné poplatky.
Záujem o účasť na seminári dňa 13. marca 2013 spolu so záujmom o bilaterálnu konzultáciu so zástupcom EBRD dňa 14. marca 2013, prosíme, oznámiť na email iveta.lukacova@mfsr.sk. Taktiež uvítame zaslanie krátkeho profilu o vašej spoločnosti v anglickom jazyku.
Zároveň vás prosíme o preposlanie ponuky na seminár relevantným partnerským spoločnostiam.
V prípade dotazov, prosíme, kontaktovať:
Ing. Iveta Lukáčová
odbor medzinárodných inštitúcií
Ministerstvo financií SR
Email: iveta.lukacova@mfsr.sk
Tel.: +421-2-5958 3331

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta