Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

Ako rozumieť peniazom

O čom rozmýšľame, to tvoríme.
Čo človek ovláda, to mu prosperuje.
Ako rozumieť peniazom? Ako ich zarobiť?
Ako ich zhodnotiť? Ako ich investovať?
Ako ich chrániť? 


FINinfo je finančný portál Ministerstva financií SR
, ktorého cieľom je poskytnúť nezávislé, odborné a praktické informácie, zabezpečenie väčšej informovanosti o finančných rizikách a ochrana finančného spotrebiteľa.
 • Najvyššia prípustná výška odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru za 3. štvrťrok 2016

  31. 10. 2016 | Odborný článok | sekcia finančného trhu Ministerstvo financií Slovenskej republiky, organizačný útvar - SFT

  Ministerstvo financií SR zverejnilo najvyššiu prípustnú výšku odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru za 3. štvrťrok 2016

 • Najvyššia prípustná výška odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru za 2. štvrťrok 2016

  29. 07. 2016 | Odborný článok | sekcia finančného trhu Ministerstvo financií Slovenskej republiky, organizačný útvar - SFT

  Ministerstvo financií SR zverejnilo najvyššiu prípustnú výšku odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru za 2. štvrťrok 2016.

 • Najvyššia prípustná výška odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru za 1. štvrťrok 2016

  29. 04. 2016 | Odborný článok | sekcia finančného trhu Ministerstvo financií Slovenskej republiky, organizačný útvar - SFT

  Ministerstvo financií SR zverejnilo najvyššiu príspustnú výšku odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru za 1. štvrťrok 2016.

 • Bezplatný presun účtu do inej banky má jasné pravidlá

  15. 03. 2016 | Oznam tlač. odboru | sekcia finančného trhu Ministerstvo financií Slovenskej republiky, organizačný útvar - SFT

  Dnešným dňom nadobúda platnosť vyhláška Ministerstva financií  č. 120/2016,  ktorá nadväzuje na novelu zákona o platobných službách a ktorá bola schválená NR SR koncom roka 2015. Vyhláška umožní jednoduchým spôsobom prostredníctvom vzorov tlačív (tvoria prílohy vyhlášky) bezplatne presunúť trvalé príkazy a inkasá na nový účet nakoľko doteraz neexistovali záväzné pravidlá pre presun platobných účtov.

 • Najvyššia prípustná výška odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru za 4. štvrťrok 2015

  01. 02. 2016 | Odborný článok | sekcia finančného trhu Ministerstvo financií Slovenskej republiky, organizačný útvar - SFT

  Ministerstvo financií SR zverejnilo najvyššiu prípustnú výšku odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru za 4. štvrťrok 2015.

 • Základný bankový produkt

  29. 01. 2016 | Odborný článok | sekcia finančného trhu Ministerstvo financií Slovenskej republiky, organizačný útvar - SFT

  Ucet_zadarmo                                                                           

  Od 1. februára 2016 môžu získať spotrebitelia s čistým mesačným príjmom do 400 eur účet zadarmo.

   

    

Nižšia úroveň hlavnej navigácie
Dolceta Obrázok kníh

Vzdelávacie kurzy Európskej komisie na tému finančných služieb v SR a Európskej únii.

Na stránkach www.dolceta.eu si môžete vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

 

Poplatky v bankách

Prehľad o odplatách vyžadovaných od klienta pri jednotlivých druhoch obchodov nájdete na stránkach Národnej banky Slovenska