Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

Ako rozumieť peniazom

O čom rozmýšľame, to tvoríme.
Čo človek ovláda, to mu prosperuje.
Ako rozumieť peniazom? Ako ich zarobiť?
Ako ich zhodnotiť? Ako ich investovať?
Ako ich chrániť? 


FINinfo je finančný portál Ministerstva financií SR
, ktorého cieľom je poskytnúť nezávislé, odborné a praktické informácie, zabezpečenie väčšej informovanosti o finančných rizikách a ochrana finančného spotrebiteľa.
Nižšia úroveň hlavnej navigácie
Dolceta Obrázok kníh

Vzdelávacie kurzy Európskej komisie na tému finančných služieb v SR a Európskej únii.

Na stránkach www.dolceta.eu si môžete vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

 

Poplatky v bankách

Prehľad o odplatách vyžadovaných od klienta pri jednotlivých druhoch obchodov nájdete na stránkach Národnej banky Slovenska