Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Rámec finančných kompetencií v EÚ

EÚ a OECD/INFE zverejnila spoločný rámec finančných kompetencií pre dospelých v EÚ

Dňa 11. januára 2022 Európska Komisia a OECD Medzinárodná sieť pre finančné vzdelávanie – OECD/INFE zverejnila spoločný rámec finančných kompetencií pre dospelých v EÚ ako súčasť akčného plánu únie kapitálových trhov do roku 2020.

Cieľom tohto rámca je podporovať rozvoj verejných politík, programov finančnej gramotnosti, diseminácie vzdelávacích materiálov a osvedčených postupov, ako i spoločné chápanie finančných kompetencií dospelých v prípade členských štátov a vnútroštátnych orgánov, vzdelávacích inštitúcií, priemyslu a jednotlivcov. Finančná gramotnosť ako taká prispieva k zlepšeniu finančnej situácie jednotlivcov a dosiahnutiu individuálnej finančnej prosperity prostredníctvom prijímania dobrých finančných rozhodnutí v oblasti osobných financií na základe získaných vedomostí, zručností a návykov vo finančnej oblasti.

Viac sa dočítate v nasledovných materiáloch:

- “Financial competence framework for adults in the European Union – note” – Dôvodová správa k spoločnému rámcu finančných kompetencií EÚ/OECD a medzinárodnej siete pre finančné vzdelávanie (INFE) (FINCOMP) pre dospelých

- “Financial competence framework for adults in the European Union – table” – Rámec finančných kompetencií ES/OECD a Medzinárodnej siete pre finančné vzdelávanie (INFE) pre dospelých

- “Financial competence framework for adults in the European Union - Excel version” – Rámec finančných kompetencií ES/OECD a Medzinárodnej siete pre finančné vzdelávanie (INFE) pre dospelých

Link: https://ec.europa.eu/info/publications/220111-financial-competence-framework_en

Európska komisia a Medzinárodná sieť finančného vzdelávania OECD/INFE zverejnila spoločný rámec finančných kompetencií pre deti a mládež v EÚ

Dňa 27. septembra 2023 Európska Komisia a Medzinárodná sieť pre finančné vzdelávanie – OECD/INFE zverejnila spoločný rámec finančných kompetencií pre deti a mládež v EÚ ako súčasť akčného plánu únie kapitálových trhov do roku 2020 a pracovného programu OECD/INFE.

Cieľom tohto rámca je pomôcť členským štátom, odborníkom a iným zainteresovaným stranám vytvárať iniciatívy a programy na zlepšenie úrovne finančnej gramotnosti detí a mládeže tak, aby im umožnili prijímať informované rozhodnutia o osobných financiách.

Viac sa dočítate v nasledovných materiáloch:

- "Financial competence framework for children and youth in the European Union - note" - Dôvodová správa k rámcu finančných kompetencií pre deti a mládež v EÚ

- "Financial competence framework for children and youth in the European Union - table pdf"- Rámec finančných kompetencií pre deti a mládež   EÚ

- "Financial competence framework for children and youth in the European Union-Excel tool"  Rámec finančných kompetencií ES/OECD a Medzinárodnej siete     pre finančné vzdelávanie (INFE) pre deti a mládež

Link: https://finance.ec.europa.eu/publications/commission-and-oecd-infe-publish-joint-framework-children-and-youth_en