Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

TERMÍNOVANÉ VKLADY

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • termínovaný vklad je produkt bánk, ktorý umožňuje zhodnotiť peniaze klienta počas pevne stanoveného obdobia
 • ide teda o formu sporenia
 • úroková sadzba počas tohto obdobia zostáva nezmenená
 • má vopred dohodnuté obdobie trvania vkladu (tzv. viazanosť), počas ktorého nie je možné narábať s peniazmi, respektíve v prípade potreby to možné je, ale sú s tým spojené rôzne sankcie a poplatky
 • má vopred istý výnos, vklad je úročený pevnou dohodnutou úrokovou sadzbou v percentách platnou počas celej doby viazanosti

 (?!)   Vedeli ste, že úrokový výnos z vkladu je zdaňovaný, a to zrážkovou daňou vo výške 19 %? Nakoľko ide o zrážkovú daň, túto Vám banka strhne automaticky ešte pred pripísaním úrokov na Váš účet. 
___________________

V percentách vyjadrená úroková sadzba "p. a." (tzn. per annum) znamená výšku úroku v percentách ročne z vloženej čiastky.

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Vlastnosti termínovaného vkladu 
 • zvyčajne bezplatné zriadenie a vedenie termínovaného vkladu
 • môžete si vybrať obdobia viazanosti, ktoré sú určené v mesiacoch, t. j. dobu viazanosti napr. 1 ,3 ,6, 12, 18, 24, 36 mesiacov
 • v prípade, že si chce sporiteľ vybrať peniaze skôr, tak ho banka spravidla penalizuje a nevyplatí mu časť alebo celý výnos, ktorý by mal dostať za to obdobie, počas ktorého mal svoje prostriedky na termínovanom vklade
 • banka si môže účtovať aj iné poplatky, napr. za mimoriadny výpis z účtu

 (+-)   Maťo sa rozhodol, že si založí termínovaný vklad. Vybral si ten, ktorý ponúkal najvyššie zhodnotenie, avšak pozabudol na skutočnosť, že s takto vloženými finančnými prostriedkami nebude môcť 5 rokov disponovať. A tak sa stalo, že po pol roku si bol nútený ich vybrať v celej výške a prišiel o polročný úrokový výnos za predčasný výber peňazí.

Môže sa stať, že dve banky Vám ponúkajú ten istý výnos pri rovnakej viazanosti, ale pri vyplácaní úrokov Vám jedna banka pripíše menej peňazí ako tá druhá; banky síce počítajú úroky pomocou rovnakého vzorca, ale rozdiely môžu byť nasledovné:

 • v periodicite vyplácania úrokov - ak máte dva termínované vklady s rovnakou splatnosťou, ale pri jednom sa vypláca úrok po troch rokoch a pri druhom raz ročne počas týchto troch rokov, čiže počítajú sa Vám aj úroky z úrokov (to sa nazýva kapitalizácia úrokov), tak pri tom druhom máte tým pádom vyšší výnos
 • v metodike výpočtu úrokov - niektoré banky pri výpočte úrokov vychádzajú zo základu 365 dní v roku a niektoré používajú napr. 360 dní v roku, prípadne uvažujú s reálnym počtom dní v roku, čiže napr. 366 dní, ak ide o prestupný rok.

 (?!)  Termínované vklady sú spravidla vyššie úročené ako sporiace, či bežné účty. Odporúčame Vám detailne si preštudovať všeobecné, ako aj produktové obchodné podmienky ešte pred podpisom zmluvy o termínovanom vklade.
__________________

Termínované vklady podliehajú ochrane vkladov.

ZDROJE A LEGISLATÍVA