Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

SPORIACE ÚČTY

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • sporiace účty predstavujú finančný produkt určený pre finančných spotrebiteľov, čiže Vás
 • sú ponúkané bankami za účelom zhodnotenia Vašich voľných finančných prostriedkov
 • umožňujú Vám odkladať si Vaše voľné finančný prostriedky spravidla buď na pravidelnej báze alebo nepravidelne, podľa finančných možností

 (?!)  Sporiaci účet je krátkodobý vkladový produkt, kombinácia termínovaného vkladu a bežného účtu. Na jednej strane poskytuje vyššie úročenie, podobne ako termínované vklady, na strane druhej peniaze na účte nie sú viazané, podobne ako na bežnom účte, prípadne viazané len na veľmi krátku dobu, spravidla do 1 mesiaca.

DETAILNÉ INFORMÁCIE

 • sporiace účty zvyčajne bývajú súčasťou bežného účtu, avšak banky ich ponúkajú aj ako samostatný produkt
 • sporiaci účet, ktorý je súčasťou bežného účtu a je vedený ako jeho podúčet, je založený na tom, že si prostredníctvom neho odkladáte časť Vašich finančných prostriedkov určených práve na sporenie, tzn. nadbytočné finančné prostriedky si presuniete z bežného na sporiaci účet
 • banky ponúkajú možnosť svojim klientom sporiť aj rôznymi inými formami; sporiť si môžete aj pri každej platbe kartou, sami si zvolíte výšku percenta alebo konkrétnu sumu, ktorá Vám bude zrážaná z bežného účtu na Váš sporiaci účet, medzi ďalšie možnosti patrí i zaokrúhľovanie sumy pri každom nákupe a pripisovanie rozdielu na sporiaci účet
 • sporiť si môžete na pravidelnej alebo jednorázovej báze
 • peňažné prostriedky sú spravidla vyššie úročené ako na bežnom účte; vždy sa oplatí zistiť si, aké sú aktuálne úrokové sadzby
 • sporiacim účtom nie je možné realizovať bežné platobné operácie, napr. výber z bankomatu, platbu kartou u obchodníka

 (+-)   Žofka chodí rada na kávu, stretáva sa tam so svojimi priateľkami. Zvyčajne platí kartou a zároveň si sporí, nakoľko má vo svojej banke nastavené pri platbe kartou zaokrúhľovanie smerom nahor, a tak z každej takto realizovanej transakcie jej odchádza časť peňazí na sporiaci účet.

Hlavné znaky sporiaceho účtu
 • sú úročené s vyššou mierou zhodnotenia, tzn. ponúkajú spravidla vyššie úrokové sadzby
 • finančné prostriedky si môžete kedykoľvek vybrať, spravidla bez akýchkoľvek sankcií (platí pri sporiacich účtoch bez výpovednej lehoty)
 • podliehajú zákonu o ochrane vkladov1)
 Sporiace účty môžu byť napr.
 • sporiace účty bez záväzkov – sporiaci účet bez výpovednej lehoty a bez obmedzenia výšky vkladov; môžete ľubovoľnú výšku vkladať a aj vyberať, pričom úročenie závisí od vývoja úrokových sadzieb
 • sporiace účty s výpovednou lehotou – zväčša platí, čím dlhšie máte finančné prostriedky v banke, tým lepší úrok máte; je presne stanovená výpovedná lehota, pričom výber v tomto medziobdobí je spravidla spoplatnený
 • sporiaci účet s aktiváciou úroku od určitej výšky vkladu – banka Vám poskytne vyšší úrok, ale požaduje aby ste na sporiaci účet vložili viac finančných prostriedkov a na dlhšiu dobu; úroková sadzba sa aktivuje až po dosiahnutí určitej výšky vkladu

 (?!)   Každá banka poskytuje svojim klientom rôzne podoby sporiacich účtov, preto Vám odporúčame preštudovať si všetky obchodné a produktové podmienky súvisiace s účtom.

ZDROJE A LEGISLATÍVA