Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

III. PILIER - DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • III. pilier predstavuje doplnkové dôchodkové sporenie upravené zákonom1)
 • ide o dobrovoľné sporenie (s výnimkou povinného sporenia pri výkone tzv. rizikových prác) s možnosťou prispievania zamestnávateľa
 • je príspevkovo definovaný a kapitalizačný pilier, tzn. založený na zhromažďovaní a zhodnocovaní príspevkov od účastníkov a poprípade ich zamestnávateľov
 • cieľom je získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe alebo pri skončení výkonu tzv. rizikových prác, ako napr. v prípade profesionálneho tanečníka
 • je spravovaný doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami (DDS); zoznam doplnkových dôchodkových spoločností môžete nájsť na stránke Národnej banky Slovenska2)

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Vstup do III. piliera
 1. dobrovoľný - pre zamestnancov alebo iné fyzické osoby staršie ako 18 rokov; osoba, ktorá si chce uzatvoriť III. pilier je povinná si uzatvoriť účastnícku zmluvu s DDS, pričom zamestnávateľ nie je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu
 2. povinný - pre zamestnanca, ktorý vykonáva tzv. rizikové práce; zamestnanec je povinný uzatvoriť účastnícku zmluvu s DDS, pričom aj zamestnávateľ je tiež povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s vybranou DDS
 • hodnotu osobného účtu účastníka v III. pilieri možno dediť
 • výška mesačných príspevkov účastníka je dohodnutá v účastníckej zmluve
 • výška príspevkov zamestnávateľa, ktorý platí príspevky za svojich zamestnancov (účastníkov) je súčasťou zamestnávateľskej zmluvy; platenie príspevkov zamestnávateľa a ich výšku možno dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo ich zamestnávateľ dohodne so splnomocnenými zástupcami zamestnancov
Základné fázy III. piliera

1. sporiaca fáza

 • prispievajú si účastníci, a prípadne aj zamestnávatelia za svojich zamestnancov (účastníkov)
 • príspevky možno investovať v jednom alebo viacerých príspevkových fondoch DDS

2. výplatná fáza

 • po ukončení sporenia sa účastníkovi vyplácajú dávky v závislosti od toho, v akom období uzatvoril účastnícku zmluvu a či je jej súčasťou dávkový plán

 (?!)  DDS môže od Vás vyžadovať poplatky za správu a vedenie Vášho účtu, či odplatu za správu doplnkového dôchodkového fondu, za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde, či prestup účastníka do inej DDS.
________________

Sporenie v III. pilieri prináša pre spotrebiteľa výber konkrétneho doplnkového dôchodkového fondu, z ktorého vyplývajú určité riziká plynúce z investovania. Preto odporúčame oboznámiť sa so základnými informáciami o príslušnom fonde vopred, berúc do úvahy investičnú stratégiu fondu a Vaše rozhodnutie ísť do rizika pri investovaní

 Vyplácanie dávok

Každý účastník po ukončení sporenia sa rozhoduje na individuálnej báze o možnostiach výplaty, čase a spôsobe vyplácania dávok. DDS z III. piliera vypláca dávky, akými sú

 • doplnkový starobný dôchodok
 • doplnkový výsluhový dôchodok
 • jednorazové vyrovnanie
 • predčasný výber resp. odstupné (v prípade dávkového plánu)

 (?!)  Bližšie informácie týkajúce sa III. piliera , ako aj ďalších podmienok nároku na jednotlivé vyplácané dávky DDS, ako aj potrebné požiadavky alebo doklady na získanie uvedených dôchodkov si môžete pozrieť na webovom sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v časti III. pilier – doplnkové dôchodkové sporenie.3)

ZDROJE A LEGISLATÍVA