Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

VKLADNÉ KNIŽKY

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • vkladné knižky sú finančným produktom určeným pre finančných spotrebiteľov, čiže Vás a sú podobné sporiacemu účtu
 • sú ponúkané bankami za účelom zhodnotenia Vašich voľných finančných prostriedkov
 • predstavujú klasický spôsob sporenia, ktorý bol využívaný najmä v období, keď neboli ešte v ponuke iné, modernejšie spôsoby sporenia
 • banka Vám fyzicky vystaví vkladnú knižku a vklady a výbery jednoducho do nej zapisuje 

 (?!)  Vkladná knižka je základný vkladový produkt bánk, viac využívaný v minulosti. Ide o formu cenného papiera, ktorý potvrdzuje, že banka prijala od majiteľa vkladu peniaze. Vkladná knižka môže byť vedená v domácej, ako aj v zahraničnej mene.

DETAILNÉ INFORMÁCIE

 • banka Vám vystaví vkladnú knižku jedine na meno, pričom narábať s finančnými prostriedkami, tzn. vkladať a vyberať peniaze môže len majiteľ zapísaný na vkladnej knižke (pri detských vkladných knižkách zákonný zástupca dieťaťa) po jej predložení v banke
 • pri akejkoľvek realizovanej transakcii je potrebné ju teda banke fyzicky preukázať
 • výhodou vkladnej knižky je spravidla jej vyššie zhodnotenie
 • nevýhodou je, že pri každom vklade, či výbere musíte banku fyzicky navštíviť

 (+-)  Maťko s Maťkou sú manželia, v nedávnej dobe sa im narodili dvojčatá a tak sa spoločne rozhodli, že im založia vkladnú knižku pre deti. Spoločne im budú sporiť až do obdobia dovŕšenia ich dospelosti. Takto nasporené peniaze budú môcť v budúcnosti využiť napríklad na ich ďalšie vzdelanie alebo kúpu nehnuteľnosti.

Vklady na vkladnú knižku možno urobiť:

 • v hotovosti v ktorejkoľvek pobočke tej banky, ktorá vkladnú knižku vydala
 • bezhotovostne prevodom z účtu (so súčasným zápisom na vkladnú knižku)
 Druhy vkladných knižiek
 • bez výpovednej lehoty -  peniaze môžete vyberať kedykoľvek bez toho, aby ste to vopred oznamovali banke a uvedený výber je bez poplatkov, majú nižšiu úrokovú sadzbu v porovnaní s vkladnými knižkami s výpovednou lehotou
 • s výpovednou lehotou – banke musíte vopred oznámiť, kedy chcete realizovať výber z vkladnej knižky

 (?!)  V súčasnej dobe finančné inštitúcie vkladné knižky vypúšťajú zo svojho produktového portfólia, sú nahrádzané inými modernejšími spôsobmi sporenia, banky ich svojim klientom už neponúkajú, avšak pre tých klientov, ktorí uvedeným produktom disponujú, platí, že i naďalej ho môžu využívať.
___________________


Vklady na vkladných knižkách podliehajú ochrane vkladov.

ZDROJE A LEGISLATÍVA