Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

STAVEBNÉ SPORENIE

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • stavebné sporenie je účelovým sporením, ktoré poskytujú len stavebné sporiteľne
 • v rámci stavebného sporenia si môžete po splnení zákonom1) stanovených podmienok sporiť, získať štátnu prémiu, medziúver, ako i stavebný úver
 • viac o stavebnom úvere sa môžete dozvedieť v časti "Stavebné úvery"
 • je určené stavebným sporiteľom na financovanie potrieb súvisiacich s bývaním na území SR

 (?!)   Stavebné sporenie je účelový, štátom podporovaný produkt stavebných sporiteľní, ktorého cieľom je získať prostriedky na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu bývania. Stavebné sporenie sa skladá z dvoch fáz. Prvou fázou je sporenie, keď klient ukladá na účet v stavebnej sporiteľni prostriedky, kde sa mu pravidelne pripisujú úroky a štátna prémia. Po splnení podmienok klient môže získať v druhej fáze stavebný úver.

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Stavebné sporenie
 • je bankovým produktom (pozn.: stavebná sporiteľňa má licenciu banky) určeným stavebným sporiteľom na sporenie finančných prostriedkov vo forme vkladov na stavebné účely
 • záujemca o stavebné sporenie uzatvára zmluvu o stavebnom sporení, v ktorej si určuje cieľovú sumu, ktorú chce našetriť

 (?!)   Zoznam stavebných sporiteľní je možné nájsť na webovej stránke Národnej banky Slovenska.2)  

Stavebným sporiteľom môže byť
 • fyzická osoba, ktorá uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v prospech ktorej je zmluva o stavebnom sporení uzatvorená (napr. ak rodičia uzatvoria stavebné sporenie pre svoje dieťa)
 • spoločenstvo vlastníkov bytov, ktoré uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v prospech ktorého je zmluva o stavebnom sporení uzatvorená
 • iná právnická osoba, ktorá uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v prospech ktorej je zmluva o stavebnom sporení uzatvorená

 (?!)   Práva zo zmluvy o stavebnom sporení s nárokom na štátnu prémiu môžu byť prevedené v priebehu kalendárneho roka len jedenkrát, a to medzi stavebnými sporiteľmi, ktorými môžu byť výhradne len manžel, manželka, súrodenci alebo príbuzní v priamom rade (príbuznými v priamom rade sú osoby, ktoré pochádzajú jedna od druhej, teda predkovia a potomkovia v priamom pokolení, napr. rodičia a deti, prarodičia a vnuci). 

Použitie stavebného sporenia 

Stavebný sporiteľ môže:

 • vklad vybrať a použiť ho bez nároku na stavebný úver
 • sporiť ďalej
 • uplatniť si nárok na stavebný úver
 • čerpať medziúver

 (?!)   Vklady zo stavebného sporenia podliehajú zákonu o ochrane vkladov. Viac o ochrane vkladov sa dozviete v časti "Ochrana vkladov (FOV)".

 Cieľovú sumu stavebného sporenia tvoria
 • vklady od stavebného sporiteľa alebo v prospech stavebného sporiteľa
 • výnos v podobe úrokov z už našetrenej sumy
 • štátna prémia
 • stavebný úver
 • iné zdroje 
Štátna prémia 
 • výšku štátnej prémie zverejňuje Ministerstvo financií SR opatrením, ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov SR do 90 kalendárnych dní po uplynutí rozhodujúceho obdobia3)
 • štátny dozor nad dodržiavaním podmienok poskytovania štátnej prémie vykonáva Ministerstvo financií SR
 • viac o štátnej prémii sa dozviete v časti "Štátna podpora"
Fond stavebného sporenia 

Stavebné sporenie je tvorené fondom stavebného sporenia z finančných prostriedkov, ktoré sa skladajú z:

 • vkladov stavebných sporiteľov
 • úrokov
 • štátnej prémie
 • splátok istiny úverov
 • iných zdrojov

ZDROJE A LEGISLATÍVA