Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

FIQ

Test finančnej gramotnosti

1 Ak vložíte do finančnej inštitúcie 1 000 EUR na dva roky s ročnou úrokovou sadzbou 10% p.a. a úroky sú pripisované k pôvodnému vkladu raz ročne, koľko budete mať na účte po uplynutí dvoch rokov? (Neuvažujte so zdaňovaním úrokov)*

2 Ktorý z nasledovných dvoch bezúčelových bankových úverov je pre vás výhodnejší:Bezúčelový úver A: Úver na sumu 2 000 EUR so splatnosťou 24 mesiacov a s RPMN 13,5% alebo Bezúčelový úver B: Úver na sumu 2 000 EUR so splatnosťou 24 mesiacov a s RPMN 17,5%?*

3 Ktorý ukazovateľ vám najviac hovorí o celkových nákladoch na úver?*

4 V prípade, že máte na účte 500 EUR a banka vám poskytla povolené prečerpanie na bežnom účte 2 300 EUR a chcete uhradiť platbu, ktorej výška je 1 200 EUR, budete mať dostatok finančných prostriedkov na jej uhradenie?*

5 Na bežný účet ste mali zadanú inkasnú platbu pre mobilného operátora. Ak inkasná platba nezbehla z dôvodu prevýšenia inkasného limitu alebo nedostatku peňazí na vašom účte, dostanete upomienku od dodávateľa a táto môže byť spojená s finančnou sankciou. Kto nesie zodpovednosť za vzniknutú škodu?*

6 Rozhodli ste sa investovať do finančného produktu, ktorý vám ponúkol nadpriemerný výnos oproti štandardným trhovým výnosom. Aké riziko s touto investíciou podstupujete?*

7 Ktorý z produktov lízingovej spoločnosti je pre vás výhodnejší pri kúpe automobilu v hodnote 10 000 EUR: Lízing A: Akontácia 30%, s 36 splátkami vo výške jednej splátky 210 EUR Lízing B: Akontácia 20%, s 36 splátkami vo výške jednej splátky 230 EUR*

8 Kreditná karta je platobná karta, ktorá:*

9 Pri výbere hypotekárneho úveru vám banka ponúkla dve možnosti úrokových sadzieb - fixovanú na 5 rokov vo výške 6,12% p.a. a fixovanú na 3 roky vo výške 6,12% p.a.. Ak očakávate rast úrokových sadzieb, ktorá z dvoch možností je výhodnejšia?*

10 Pri raste referenčných úrokových sadzieb cena dlhopisu zareaguje nasledovným spôsobom:*

Vyhodnotenie

Počet správnych
odpovedí

Počet nesprávnych
odpovedí

1.

Ak vložíte do finančnej inštitúcie 1 000 EUR na dva roky s ročnou úrokovou sadzbou 10% p.a. a úroky sú pripisované k pôvodnému vkladu raz ročne, koľko budete mať na účte po uplynutí dvoch rokov? (Neuvažujte so zdaňovaním úrokov)*

2.

Ktorý z nasledovných dvoch bezúčelových bankových úverov je pre vás výhodnejší:Bezúčelový úver A: Úver na sumu 2 000 EUR so splatnosťou 24 mesiacov a s RPMN 13,5% alebo Bezúčelový úver B: Úver na sumu 2 000 EUR so splatnosťou 24 mesiacov a s RPMN 17,5%?*

3.

Ktorý ukazovateľ vám najviac hovorí o celkových nákladoch na úver?*

4.

V prípade, že máte na účte 500 EUR a banka vám poskytla povolené prečerpanie na bežnom účte 2 300 EUR a chcete uhradiť platbu, ktorej výška je 1 200 EUR, budete mať dostatok finančných prostriedkov na jej uhradenie?*

5.

Na bežný účet ste mali zadanú inkasnú platbu pre mobilného operátora. Ak inkasná platba nezbehla z dôvodu prevýšenia inkasného limitu alebo nedostatku peňazí na vašom účte, dostanete upomienku od dodávateľa a táto môže byť spojená s finančnou sankciou. Kto nesie zodpovednosť za vzniknutú škodu?*

6.

Rozhodli ste sa investovať do finančného produktu, ktorý vám ponúkol nadpriemerný výnos oproti štandardným trhovým výnosom. Aké riziko s touto investíciou podstupujete?*

7.

Ktorý z produktov lízingovej spoločnosti je pre vás výhodnejší pri kúpe automobilu v hodnote 10 000 EUR: Lízing A: Akontácia 30%, s 36 splátkami vo výške jednej splátky 210 EUR Lízing B: Akontácia 20%, s 36 splátkami vo výške jednej splátky 230 EUR*

8.

Kreditná karta je platobná karta, ktorá:*

9.

Pri výbere hypotekárneho úveru vám banka ponúkla dve možnosti úrokových sadzieb - fixovanú na 5 rokov vo výške 6,12% p.a. a fixovanú na 3 roky vo výške 6,12% p.a.. Ak očakávate rast úrokových sadzieb, ktorá z dvoch možností je výhodnejšia?*

10.

Pri raste referenčných úrokových sadzieb cena dlhopisu zareaguje nasledovným spôsobom:*