Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

PLATBA PLATOBNÝMI KARTAMI

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • platobné karty sa stali aj na Slovensku moderným platobným prostriedkom, ktorý využíva prakticky každý
 • umožňujú svojim držiteľom platiť za tovary a služby v obchodoch, reštauráciách, na čerpacích staniciach, ale aj na internete atď.
 • tiež Vám umožňujú výbery a vklady hotovosti, sledovanie zostatku, dobitie kreditu, či dokonca vykonanie úhrady prostredníctvom bankomatu a pod.
 • zároveň ide o pohodlný a bezpečný nástroj na uskutočňovanie bezhotovostných prevodov peňažných prostriedkov

 (?!)  Na lícnej strane platobnej karty sa nachádza čip, označenie, či ide o kreditnú alebo debetnú kartu (pozn.: môže byť aj na rube), či ide o bezkontaktnú kartu, logo finančnej inštitúcie, ktorá kartu vystavila, číslo platobnej karty, platnosť, meno držiteľa karty a v neposlednom rade aj názov, resp. symbol kartového systému (tieto symboly obchodníci majú vystavené vo svojich prevádzkach a teda Vám napovedia, či tu s kartou môžete platiť).
Na rube sa nachádza trojmiestny kód, miesto pre podpis držiteľa na podpisovom prúžku a magnetický prúžok. 

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Základné členenie platobných kariet
 • debetné karty
 • kreditné karty

Platobné karty tiež môžeme rozdeliť na:

A. 

 • elektronické - používajú sa výhradne na bezhotovostné elektronické transakcie
 • embosované - tieto karty majú na čelnej strane písmo plasticky vyrazené, takže ich možno okrem elektronického platenia použiť aj v špeciálnom zariadení, tzv. imprinteri (zariadenie, ľudovo nazývané "žehlička", fyzicky pretlačí údaje z karty na papier) 

B. 

 • kontaktné - kartu musíte vložiť priamo čítacieho zariadenia, napr. POS terminálu
 • bezkontaktné - stačí sa s kartou priblížiť k čítaciemu zariadeniu a platba sa uskutoční automaticky; pri platbách vyššej hodnoty, alebo po prekročení počtu bezkontaktných platieb sa vyžaduje zadanie kódu PIN

C. 

 • domáce - umožňujú platobné operácie len na území SR
 • medzinárodné - platia spravidla celosvetovo
Debetná karta 
 • je pevne naviazaná na Váš bežný účet, umožňuje čerpať prostriedky do výšky vlastných financií na bežnom účte
 • ak máte v banke zriadené povolené prečerpanie , môžete čerpať prostriedky aj do mínusu; je potrebné si uvedomiť, že vtedy čerpáte úver a počítajú sa Vám úroky, ktoré sú spravidla vyššie ako pri klasickom spotrebiteľskom úvere

 (?!)  Pre informáciu dodávame, že pri povolenom prečerpaní sa Vám finančné prostriedky odpíšu z účtu a začína sa obdobie ich úročenia. Na rozdiel od kreditnej karty nemáte teda možnosť využiť tzv. bezúročné obdobie.
___________________


Disponibilný zostatok predstavuje sumu peňazí na účte, ktorou môžete disponovať. Upozorňujeme, že okrem vlastných financií obsahuje aj výšku povoleného prečerpania, ak máte túto službu zriadenú. Je preto dôležité pravidelne si sledovať svoje financie, aby ste sa pri platení nevedomky nedostávali do mínusu.

Kreditná karta

Popis kreditnej karty a rozdiely medzi debetnou a kreditnou kartou sú detailne popísané v časti "Kreditná karta" a "Povolené prečerpanie".

 (?!)  Stretli ste sa už s pojmami "cash-back", či "cash-advance"?
Cash-back znamená

 • vyplatenie (výdaj) hotovosti po splnení podmienky realizácie nákupu u obchodníka v stanovenej výške, stiahnutá z Vášho bežného účtu spolu s nákupom
 • vrátenie časti, resp. % finančných prostriedkov späť na kartový účet klienta po splnení istej podmienky, ktorou môže byť napr. realizácia nákupu

__________________

Cash-advance znamená výber hotovosti prostredníctvom platobnej karty, napr. na pobočke banky (ide o doplnkovú službu ku karte)

 Odporúčania pre zaobchádzanie s kartou
 • podpíšte si svoju platobnú kartu hneď, ako ju dostanete
 • zapamätajte si svoj PIN kód a nikdy ho nemajte napísaný v peňaženke, či dokonca na platobnej karte
 • zaobchádzajte s ňou rovnako obozretne, ako s finančnou hotovosťou, chráňte ju pred odcudzením
 • v prípade straty alebo odcudzenia Vašej karty ihneď oznámte túto skutočnosť banke, ktorá kartu vydala, tá ju zablokuje a zabránia jej zneužitiu; v prípade zneužitia karty po tom, ako ste nahlásili jej stratu alebo odcudzenie, zodpovednosť nesie banka alebo kartová spoločnosť
 • kartu nikdy nepúšťajte z rúk, napr. pri platení v reštaurácii, obsahuje totiž všetky údaje na uskutočnenie platby
 • vždy si uložte do telefónu alebo zapíšte číslo infolinky Vašej banky, aby ste sa v prípade jej straty, či odcudzenia vedeli s bankou ihneď spojiť a komunikovať
 • ak Vám pri výbere hotovosti bankomat nevráti kartu, obráťte sa na obsluhu pobočky, kde sa bankomat nachádza alebo zavolajte na infolinku banky, ktorej patrí bankomat
 • sledujte si zostatok na Vašom účte, v prípade prečerpania peňažných prostriedkov banky nemusia akceptovať Vašu platbu u obchodníka alebo pri výbere z bankomatu
 • po dohodnutej dobe (spravidla 30-50 dňoch) od platby Vašou kreditnou kartou nezabudnite, že sa skončilo bezúročné obdobie a čerpané prostriedky treba splácať, inak sa pripravte, že budete musieť platiť vysoké úroky; informujte sa preto u svojej banky na dĺžku bezúročného obdobia
 • splácajte pravidelne a dôsledne dohodnuté splátky, aby ste sa vyhli dodatočným neúmerne vysokým úrokom z omeškania a sankčným poplatkom

 (?!)  Vedeli ste, že PIN (Personal Identification Number) je zvyčajne štvormiestne osobné identifikačné číslo viažuce sa k platobnej karte. Zadanie PIN-u Vám umožní vykonávať transakcie kartou, ako sú napr. platba za tovar v obchode alebo vyber peňazí z bankomatu. 

ZDROJE A LEGISLATÍVA