Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

ELEKTRONICKÉ PENIAZE

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • sú ekvivalentom hotovostných peňazí, líšia sa len svojou formou
 • ide o tzv. digitálne peniaze, uložené buď na karte alebo v elektronickej peňaženke a sú použiteľné v prevádzkach, ktoré takéto nástroje akceptujú, napr. predplatená platobná karta
 • klasické peniaze môžeme vymeniť za elektronické peniaze a platí to tiež naopak

 (?!)  Vedeli ste, že prijaté finančné prostriedky, za ktoré vydavateľ elektronických peňazí ihneď vydal elektronické peniaze, nie sú vkladom a teda že inštitúcia elektronických peňazí nesmie prijímať vklady? Nie sú teda predmetom ochrany vkladov. Na druhej strane sú tieto chránené oddelením od majetku inštitúcie. 

DETAILNÉ INFORMÁCIE

 • elektronické peniaze predstavujú peňažnú hodnotu (vrátane magnetického záznamu) uchovávanú elektronicky
 • možno ich teda vydať len na základe predchádzajúceho prijatia finančných prostriedkov vo výške nominálnej hodnoty prijatých finančných prostriedkov
 • ide preto o peňažný záväzok vydavateľa elektronických peňazí vzniknutý pri prijatí finančných prostriedkov
 • pojem "elektronické peniaze" si však nesmieme zamieňať s prostriedkami na bežnom účte, ku ktorému máme vydanú platobnú kartu; elektronické peniaze sú viac podobné klasickej hotovosti
 • sú spravidla anonymné, na rozdiel od prostriedkov na bežnom účte
 • nejde ani o virtuálne meny, hoci aj nimi sa dá platiť, tie sú však neregulované a nemajú striktného vydavateľa 
 • slúžia na vykonávanie platobných operácií
 • sú prijímané na základe zmluvy aj u inej osoby ako u vydavateľa elektronických peňazí 

 (?!)  Vedeli ste, že vydavateľ elektronických peňazí je na žiadosť majiteľa elektronických peňazí povinný vykonať spätnú výmenu elektronických peňazí za finančné prostriedky v hotovosti alebo prevodom prostriedkov na platobný účet, a to v ich nominálnej hodnote?
_____________________

Majiteľ elektronických peňazí môže kedykoľvek počas zmluvného vzťahu požiadať vydavateľa elektronických peňazí o spätnú výmenu celej hodnoty vydaných elektronických peňazí alebo časti hodnoty vydaných elektronických peňazí.

Vydavateľ elektronických peňazí
 • banka, ktorá má v bankovom povolení uvedené aj vydávanie a správu elektronických peňazí
 • inštitúcia elektronických peňazí
 • poštový podnik oprávnený vydávať elektronické peniaze
 • Národná banka Slovenska a iné subjekty a iné

 (?!)  Vedeli ste, že na vydávanie elektronických peňazí je potrebné povolenie, o ktorom na základe písomnej žiadosti rozhoduje Národná banka Slovenska, a to po splnení zákonom stanovených podmienok. Inštitúciami elektronických peňazí sú častokrát fintech spoločnosti, ktoré môžete poznať ako virtuálne banky.

Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad inštitúciami elektronických peňazí a zároveň vedie ich zoznam.1)

ZDROJE A LEGISLATÍVA