Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

ÚLOHA NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA (NBS) 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • NBS je ľudovo povedané "bankou bánk"
 • vykonáva ochranu finančných spotrebiteľov
 • má funkciu jednotného kontaktného miesta, čo znamená, že na jednom mieste prijíma a vybavuje podania a sťažnosti finančných spotrebiteľov v súvislosti s poskytovanými finančnými produktami a službami
 • ak nie ste spokojní s vybavením podnetu u Vášho poskytovateľa finančnej služby alebo produktu, môžete kontaktovať NBS

 (?!)   Vedeli ste, že NBS vydáva euromince a eurobankovky? Euromince sa razia aj v Mincovni Kremnica, ktorá ma takmer 700-ročnú tradíciu razenia mincí. 

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Podania a sťažnosti spotrebiteľov 

NBS pôsobí ako orgán ochrany finančného spotrebiteľa. Ak nie ste spokojní s riešením vášho finančného problému, to znamená, že odpoveď  finančnej inštitúcie je z Vášho pohľadu nesprávna, nepostačujúca či nekompletná, máte možnosť riešiť Váš finančný problém aj inak, a to podaním podnetu do NBS.

Finanční spotrebitelia môžu svoje podania zasielať rôznymi spôsobmi, napr. elektronicky1) alebo poštou. Pri podaní podnetu, alebo po vyzvaní zo strany NBS je potrebné priložiť aj príslušnú dokumentáciu, napr. kópiu písomných dokumentov, či komunikáciu s finančnou inštitúciou.

Podania a sťažnosti spotrebiteľov môžu byť často využité aj na účely dohľadu nad finančnými inštitúciami.

 (?!)   Cieľ NBS je „dosiahnuť, aby vznikajúce problémy v jednotlivých oblastiach finančného trhu boli včas a dôkladne identifikované, čo najskôr a účinne vyriešené takým spôsobom, ktorý v čo najväčšom rozsahu chráni jeho spotrebiteľov a účastníkov a ktorým sa v čo najväčšej miere zamedzí možnému ohrozeniu stability finančného systému ako celku“.2)    

Ak sa Vám nepodarí problém vyriešiť ani v súčinnosti s NBS, prípadne máte spor s finančnou inštitúciou, môžete ho riešiť prostredníctvom mimosúdneho riešenia sporov, ako i súdnou cestou.

 (?!)   Hoci NBS prijíma a vybavuje podania finančných spotrebiteľov, nerieši však spory spotrebiteľa s finančnou inštitúciou. Teda ak máte takýto spor, odporúčame Vám ho riešiť buď mimosúdnou cestou, alebo prostredníctvom súdu. V oboch prípadoch Vám môže byť nápomocné práve stanovisko NBS k Vášmu problému. 

NBS ďalej... 
 • NBS je centrálnou bankou Slovenska
 • jej primárnou úlohou je udržiavať cenovú stabilitu v eurozóne
 • je súčasťou Eurosystému, tzn. spolupracuje s Európskou centrálnou bankou, ako i ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny
 • medzi ďalšie úlohy patrí okrem iného i zabezpečenie menovej politiky, platobného styku a finančnej stability v eurozóne
 • v neposlednom rade vykonáva dohľad nad dohliadanými subjektami finančného trhu, akými sú napr.:
 1. banky a pobočky zahraničných bánk
 2. obchodníci s cennými papiermi
 3. správcovské spoločnosti
 4. poisťovne a zaisťovne
 5. doplnkové dôchodkové spoločnosti
 6. platobné inštitúcie
 7. inštitúcie elektronických peňazí
 8. Fond ochrany vkladov
 9. Garančný fond investícií

ZDROJE A LEGISLATÍVA