Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

TVORBA RODINNÉHO ROZPOČTU

 

Aby Váš rodinný rozpočet verne zobrazoval Vašu finančnú situáciu, držte sa nasledovných krokov pri jeho tvorení:

1. Zosumarizujte si všetky svoje čisté príjmy
 • vytvorte si zoznam všetkých mesačných príjmov (miezd, prémií, dávok, atď.)
 • ak niektorý z príjmov dostávate raz za dlhšie časové obdobie, je potrebné tento príjem prepočítať na mesačný príjem
 • sčítajte tieto príjmy a zistíte príjmovú stránku rozpočtu, ktorá určuje vaše maximálne príjmy
2. Zosumarizujte si všetky svoje výdavky
 • vytvorte si zoznam všetkého, na čo bežne vynakladáte svoje prostriedky
 • zamyslite sa nad všetkými pravidelnými i nepravidelnými mesačnými platbami
 • pripravte si všetky predchádzajúce mesačné faktúry a inkasá, a to napr.: nájomné, platby za plyn, vodu, elektrinu, telefóny (pevná linka alebo mobilný operátori), internet, rozhlas, televíziu, auto
 • zamyslite sa nad výdavkami na nákupy potravín, alebo iné výdavky, napr. na dopravu, na benzín
 • nezabudni najmä na bankové poplatky, splátky hypoték, spotrebiteľských úverov, lízing a pod., vklady na pravidelné sporenie, investovanie alebo poistenie
 • zamyslite sa i nad mimoriadnymi výdavkami, a to napr. výdavky na oblečenie, časopisy, knihy, výdavky na kultúru a spoločenské podujatia, rôzne služby (čistiarne, upratovanie), výdavky na stravovanie v reštaurácii a výdavky na oddych
 • sčítajte všetky tieto položky a zistíte výdavkovú stránku rozpočtu
3. Urobte si rozdiel medzi príjmami a výdavkami
 • porovnajte príjmy a výdavky
 • v prípade, že nechcete žiť na dlh nezabúdajte na jedno základné pravidlo - „peniaze, ktoré do domácnosti prichádzajú (príjmy), musia byť vyššie alebo sa rovnať peniazom, ktoré z domácnosti odchádzajú (výdavky)“
 • ak príjmy prevyšujú výdavky, máte prebytok peňazí a tvoríte si rezervu (úspory)
 • ak výdavky prevyšujú príjmy, máte nedostatok peňazí; je potrebné riešiť ako tento nedostatok peňazí doplniť alebo ho znížiť:
  • uskromniť sa a vylúčiť alebo znížiť výdavky
  • zamyslieť sa ako si zvýšiť svoj príjem
  • ak sa jedná o neočakávanú udalosť alebo významný výdavok, ktorý nemáte šancu riešiť z krátkodobého hľadiska znížením výdavkov alebo zvýšením príjmov, ale realizáciou tohoto výdavku dosiahnete dlhodobú úsporu (finančnú alebo časovú), požiadajte finančnú inštitúciu o zdroje, čiže o úver

 (?!)   Zadlžujte sa iba v odôvodnených prípadoch alebo iba účelne. 

4. Prehodnoťte a prispôsobte výdavky
 • porozmýšľajte a znížte svoje výdavky. Rozdeľte ich na:
  • nevyhnutné – nájomné, energie, strava, doprava,...
  • vedľajšie (luxusné) – zábava, jedlo v reštaurácii a pod. Tieto sa snažte znížiť alebo úplne vyškrtnúť
 • snažte sa nájsť rovnakú vec za menej peňazí
 • nerozhadzujte peniaze bezúčelovo
 • plaťte štvrťrok, polrok alebo rok dopredu
 • väčší spotrebiteľský výdavok riešte namiesto jednorazovej úhrady formou splátok, t.j. zadlžte sa, ale účelne
5. Ak ste si svoj rozpočet pripravili, snažte sa ho na pravidelnej báze aktualizovať a kontrolovať
 • aktualizujte rozpočet, ktorý ste si pripravili
 • pravidelne ho prehodnocujte a aktualizujte jeho jednotlivé položky
 • porovnávajte plán s realitou, ak sa realita odlišuje od plánu, zamyslite sa, prečo je to tak

 (?!)   Zamyslite sa, na čo najviac míňate svoje prostriedky a porovnávajte pravidelne, či vaše príjmy kryjú vaše potreby. Pripravte si mesačný rozpočet a pravidelne ho aktualizujte a porovnávajte ho so skutočnosťou. V prípade potreby zadlžovania sa požičiavajte si finančné prostriedky účelne.

On-line formulár a príklad rodinného rozpočtu 

Ako pomôcku pre zostavenie rozpočtu Vašej domácnosti sme pre Vás pripravili stručný formulár o hospodárení Vašej domácnosti. Po vyplnení príslušných riadkov tabuľky sa Vám vyčísli rozdiel príjmov a výdavkov. V prípade, že Vaše výdavky prevyšujú príjmy, zamyslite sa nad výdavkami, ktoré viete obmedziť, či úplne odstrániť.

Rodinný mesačný rozpočet - rozpočet vzor (XLSX, 14 KB) rozpočet vzor (ODS, 4 KB)