Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

INTERNET BANKING

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • banky ponúkajú pre svojich klientov rôzne aplikácie, ktoré im zabezpečujú komunikáciu s klientami prostredníctvom internetu
 • ak chcete mať nepretržitý prístup k Vášmu účtu a k svojim finančným prostriedkom, jednou z možností je využívať službu tzv. Internet bankingu ("IB")
 • jednotlivé finančné operácie realizované cez IB sú často bezplatné, je to samozrejme individuálne a závisí to od rozhodnutia konkrétnej banky

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Základná charakteristika IB
 • IB umožňuje klientovi banky z pohodlia svojho domova uskutočňovať väčšinu bankových (spravidla platobných) operácií bez toho, aby osobne navštívil pobočku banky, napr. zistiť pohyb na účte, realizovať platby, sporenie, nastavenie limitov platieb; niektoré aplikácie umožňujú aj čerpanie úveru, či zriadenie si poistky
 • ide o službu, ktorá Vám okrem času šetrí aj peniaze, pretože banka Vám za transakcie spravidla bude účtovať menej resp. nebude účtovať žiaden poplatok v porovnaní s vykonaním operácie v "kamennej" pobočke banky
 • pre banky IB znamená výraznú úsporu nákladov na vybavenosť "kamenných" pobočiek, či ich počet
 • v súčasnosti narastá počet bánk, ktoré pôsobia výlučne elektronicky, ide o tzv. internetové alebo virtuálne banky
Odporúčania a rady, ako narábať s IB
 • používajte výlučne zabezpečené internetové pripojenie; nepripájajte sa na IB cez verejné počítače v internetových kaviarňach a na iných verejných miestach
 • nastavte maximálnu úroveň bezpečnosti Vášho internetového prehliadača
 • väčšina zariadení Vám ponúkne automatické uloženie prístupových hesiel, ignorujte túto ponuku a heslá nikdy neukladajte v systéme Vášho počítača, či smart telefónu; pravidelne meňte prístupové heslá
 • niektoré aplikácie povoľujú prihlasovanie, či uskutočňovanie jednotlivých operácií prostredníctvom biometrie, tzn. pomocou odtlačku prsta, naskenovaním tváre, či sietnice oka a pod.
 • inštalujte všetky aktualizácie bezpečnostných opráv Vášho operačného systému, či internetového prehliadača
 • aktualizujte pravidelne Váš antivírusový program
 • nastavte si denný limit na prevody cez IB, v prípade napadnutia Vášho účtu zabránite, aby Vám z neho odišli všetky peniaze
 • po skončení využívania IB sa vždy odhláste z aplikácie a vypnite ihneď internetový prehliadač
 • v prípade zistenia zneužitia, či neoprávneného použitia aplikácie IB ihneď kontaktujte svoju banku

 (?!)   Vždy si starostlivo chráňte svoje prístupové heslá a kódy do IB! V prípade, že Vám prišla SMS, či e-mail, v ktorom Vás žiadajú o prihlasovacie údaje do IB, ide o podvod! Žiadna finančná inštitúcia by nemala od Vás vyžadovať Vaše prihlasovacie údaje mailom alebo inou formou komunikácie.

ZDROJE A LEGISLATÍVA