Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

ÚVER NA BÝVANIE 

 

Úverom na bývanie sa rozumie dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov veriteľom spotrebiteľovi na základe zmluvy o úvere na bývanie vo forme odloženej platby, pôžičky, úveru alebo obdobnej finančnej pomoci, ktorá je

  • zabezpečená záložným právom k nehnuteľnosti, bytu alebo nebytovému priestoru, a to aj rozostavanej, alebo ktorá je zabezpečená iným právom týkajúcim sa takej nehnuteľnosti,
  • účelovo určená k nadobudnutiu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, a to na základe nadobudnutia alebo zachovania vlastníckeho práva k pozemku alebo k existujúcej nehnuteľnosti určenej na bývanie, výstavby nehnuteľnosti určenej na bývanie, bez ohľadu na predmet záložného práva alebo iného zabezpečujúceho práva, alebo
  • účelovo určená na vyplatenie vyššie uvedených úverov. 

 (?!)    Úver na bývanie je širší pojem ako napr. hypotéka a okrem nej zahŕňa aj iné úvery založené nehnuteľnosťou, napr. niektoré stavebné úvery alebo tzv. americkú hypotéku. V žiadnom prípade však nejde o spotrebiteľský úver.

Poznáme tieto kategórie úverov na bývanie:

ZDROJE A LEGISLATÍVA