Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

LEGISLATÍVA - DÔCHODKOVÉ ZABEZPEČENIE 

    

Právne predpisy SR  
Zákony
  1. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
  2. Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  3. Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhlášky

K zákonu č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  1. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 16/2013 Z. z. zo dňa 10. januára 2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o písomnej dohode o odvádzaní dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zamestnávateľom za zamestnanca a o rozpise dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR)

Jednotlivé opatrenia MPSVaR SR súvisiace s oblasťou starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia môžete nájsť na stránke MPSVaR SR: