Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

PȎŽIČKY "PEER TO PEER" ("ĽUDIA ĽUĎOM") - P2P

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • v prípade pôžičiek "Peer To Peer" (ďalej len "P2P") ide o pôžičky typu „ľudia ľuďom“
 • na jednej strane sú ľudia - fyzické osoby, tzv. investori, alebo veritelia, ktorí majú voľné finančné prostriedky, na druhej strane sú ľudia - fyzické osoby, ktoré majú záujem si požičať, tzv. dlžníci
 • obe strany spája platforma, spravidla cez internetovú aplikáciu na online princípe za finančnú odmenu, tá však sama peniaze nepožičiava, ako napr. banka
 • veriteľom patrí za požičanie finančných prostriedkov odmena vo forme úroku z požičaných, resp. investovaných finančných prostriedkov
 • na strane druhej, dlžníci platia za požičané finančné prostriedky úrok
 • v zásade sa na Vašu pôžičku môže "vyskladať" viac veriteľov

 (?!)   V prípade „P2P” ide o zdieľanú ekonomiku. Dalo by sa povedať, že prvý takýto "P2P" model v Európe vznikol v roku 1845 v obci Sobotište, kde Samuel Jurkovič založil 1. úverový spolok v Európe - Spolok gazdovský pre gazdov, ktorí spĺňali mravné a aj finančné požiadavky. Gazdovia do spolku prispievali a navzájom si požičiavali

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Z pohľadu investora, resp. veriteľa

Investíciu tohto typu, čiže požičiavanie cez platformu je potrebné si vopred starostlivo zvážiť, nakoľko

 • na rozdiel od úverov z bánk alebo nebankoviek, tzn. regulovaných subjektov, pôžičky typu P2P nepodliehajú takej prísnej regulácii
 • od platformy P2P sa nevyžaduje povolenie Národnej banky Slovenska, a teda nepodlieha jej dohľadu
 • investované peňažné prostriedky nepodliehajú ochrane investícií, a ani ochrane vkladov
 • hoci sa skúma bonita potenciálneho dlžníka, nemusí to byť až v takom meradle, ako v prípade bankových, či nebankových úverov, nakoľko platforma nemá povinnosť a ani možnosť nahliadať do úverových registrov
 • požičiavanie je spravidla anonymizované, tzn. investor nemusí vedieť, komu požičiava
 • negarantovanie požadovaného výnosu
 • na začiatku takéhoto investovania si preto pozorne preštudujte všetky relevantné informácie a dokumenty a overte si platformu z dostupných zdrojov
Z pohľadu dlžníka
 • pokiaľ ide o prístup k informáciám, ako už bolo spomenuté, regulácia takéhoto spôsobu požičiavania nie je až taká prísna ako napr. pri spotrebiteľských úveroch
 • záväzky z pôžičiek nie sú evidované v úverových registroch
 • je preto kľúčové zaujímať sa o všetky potrebné informácie o pôžičke, ale aj o samotnej platforme, aby ste vedeli uskutočniť zodpovedné rozhodnutie
 • zaujímajte sa tiež o možnosti predčasného splatenia, ale aj o dôsledkoch nesplácania pôžičky
 • tak ako pri každom úvere, či pôžičke môžete v dôsledku nesplácania prísť o Vaše úspory a majetok

ZDROJE A LEGISLATÍVA