Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

GARANTOVANÝ VKLAD

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • ide o druh produktu, ktorý je poskytovaný bankami a zvyčajne buď garantuje vrátenie vložených peňazí, alebo garantuje minimálny výnos
 • pri predčasnom výbere investovaných prostriedkov by mal investor  počítať s tým, že sa jednak ukráti o potenciálny výnos a jednak takýto výber bude spojený s poplatkami
 • je vhodný produkt pre investorov, ktorí sú ochotní mierne zariskovať na to, aby dosiahli vyšší výnos ako na bežnom termínovanom vklade

DETAILNÉ INFORMÁCIE

 • je vopred definovaná doba viazanosti a vopred definovaná výška garancie
 • každá banka ponúka iný produkt, t. j. nie je možné porovnávať s produktom inej banky a nie je možné prepočítať jeho výhodnosť
 • produkt, ktorý je výhodný najmä z pohľadu banky
 • je postavený na princípe:
  • investovania časti vložených prostriedkov do relatívne bezpečného cenného papiera, napr. štátneho dlhopisu, ktorý má splatnosť v období, ako je splatný aj garantovaný vklad (výnos z tohto cenného papiera je vopred známy)
  • investovania zvyšku vložených finančných prostriedkov, podstatne menšej časti do vybranej rizikovej investície – akcií, opcií alebo iných finančných nástrojov, ktoré môžu priniesť zaujímavý výnos; pozor, táto časť investície môže priniesť aj výraznú stratu, avšak táto strata je do značnej miery kompenzovaná práve výnosom zo štátneho dlhopisu, v dôsledku čoho investor dostáva naspäť minimálne to, čo na začiatku vložil spolu s garantovaným minimálnym výnosom.

(?!)  Výhodnosť garantovaného vkladu z pohľadu finančného spotrebiteľa je ťažké určiť, keďže každá banka ponúka vklad s iným vnoreným derivátom, prípadne inými parametrami toho istého derivátu a vzhľadom k tomu je pre klienta v tomto prípade prakticky nemožné porovnávať výhodnosť produktov rozličných finančných inštitúcií. Finančný spotrebiteľ teda nedokáže spočítať cenu vloženého derivátu a nevie, či je kompenzovaný za riziko, ktoré podstupuje a preto v prípade, že sa bude akciám dariť, ani zďaleka nezarobí toľko, ako v prípade investície priamo do akcií. Na druhej strane, ale ak by chcel špekulovať sám, bolo by to v malých objemoch a tak by pravdepodobne na svojom kontrakte ani nedosiahol lepší výnos. Takisto by to bolo pre neho nebezpečnejšie, lebo v tom prípade by si musel ustrážiť to, aby neprerobil všetko. 

Náklady spojené s garantovaným vkladom
 • vedenie účtu garantovaného vkladu je spravidla bez poplatkov
 • výber peňazí pred skončením splatnosti je spojený s poplatkom

(?!)  Garantovaný vklad spadá pod ochranu Fondu ochrany vkladov, ktorý garantuje v prípade nedostupnosti vkladu jeho náhradu, najviac však do výšky 100 000,- eur, pokiaľ je banka, ktorá poskytla tento vklad účastníkom systému ochrany vkladov v SR. V prípade zahraničnej banky sa informujte o ochrane v prípade garantovaného vkladu.
___________

Bližšie informácie o Fonde ochrany vkladov získate v časti Ochrana vkladov.

ZDROJE A LEGISLATÍVA