Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

BEŽNÉ ÚČTY A BALÍKY SLUŽIEB

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • bežný účet (BÚ) je bankovým produktom, slúži na ukladanie a správu peňazí a vykonávanie platobných operácií, napr. úhrad
 • je typom depozitného účtu, okrem klasických BÚ poznáme aj napr. študentské účty, účty pre deti, či dôchodcov
 • je možné si ho zriadiť samostatne, spravidla však býva súčasťou rôznych balíkov služieb
 • v cene balíka môžete mať okrem samotného BÚ predplatený, či neobmedzený počet vkladov, úhrad, inkás, ale aj napr. internetbanking
 • k BÚ sa viaže aj vydanie platobnej, spravidla medzinárodnej karty 
 • na BÚ disponujete z vlastnými finančnými prostriedkami bez obmedzenia, okrem prípadu, keď máte zriadené povolené prečerpanie, vtedy môžete ísť na účte do mínusu do dohodnutej výšky
 • každý BÚ má pridelené svoje jedinečné číslo účtu vo formáte IBAN

 (?!)  Vedeli ste, že máte možnosť využiť i zvýhodnené balíky Ministerstva financií SR? Viac o týchto balíkoch môžete nájsť na https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-trh/ochrana-financnych-spotrebitelov/zakladny-bankovy-produkt-standardny-ucet/
________________


Vedeli ste, že IBAN je skratka pre International Bank Account Number, medzinárodné číslo bankové účtu. V podmienkach SR má 24 alfanumerických znakov a začína kódom krajiny "SK". Na webovej stránke NBS je možné nájsť informatívnu kalkulačku IBAN-u, ktorá slúži na prevod klasického čísla účtu do formátu IBAN.

DETAILNÉ INFORMÁCIE

 • prostredníctvom BÚ môžete uskutočňovať hotovostné i bezhotovostné operácie, predovšetkým vklady a výbery peňažnej hotovosti na pobočke alebo cez bankomat, úhrady, inkasá, prevody, vrátane bezhotovostných platieb a pod.
 • pri zriaďovaní bežného účtu je potrebné si zistiť mesačný poplatok za vedenie účtu, resp. prejsť si sadzobník poplatkov, či cenník služieb; samozrejme odporúčame Vám dôkladne sa oboznámiť so všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred podpisom zmluvy
 • iné (doplnkové) služby, ktoré nie sú súčasťou balíka služieb sú zvyčajne účtované samostatne
 • BÚ si môžete založiť v dohodnutej mene na základe rámcovej písomnej zmluvy (pozn.: platobné operácie môžete vykonať i jednorázovo bez založenia BÚ na základe zmluvy o poskytnutí jednorazovej platobnej služby)
 • založenie BÚ je možné zrealizovať priamo v pobočke banky, alebo cez internet, na čo slúžia aj rôzne mobilné aplikácie bánk
 • vklady na BÚ sú chránené systémom ochrany vkladov, viac sa dozviete v časti "Ochrana vkladov (FOV)
 • BÚ pre deti do 15 rokov veku je možné zriadiť len s rodičom, resp. zákonným zástupcom dieťaťa, staršie deti si však spravidla vedia účet zriadiť aj samostatne

 (?!)  Výška mesačného poplatku za BÚ, resp. balík služieb môže v niektorých bankách závisieť aj od množstva využívaných finančných produktov, ktoré máte v banke zriadené, napr. poskytnutý úver (hypotéka, spotrebiteľský úver, kreditná karta a pod.), poistenie (životné, cestovné a pod.), sporenie (klasické, doplnkové dôchodkové a pod.), investičný produkt (cenné papiere, podielové fondy a pod.)

ZDROJE A LEGISLATÍVA