Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

POVOLENÉ PREČERPANIE

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • povolené prečerpanie znamená, že banka Vám umožní ísť do „mínusu" na bežnom účte v závislosti od výšky Vášho príjmu
 • ide o krátkodobý úver bez potreby jeho zabezpečenia (napr. ručením treťou osobou), ktorý musí byť dohodnutý medzi Vami a bankou v zmluve; pri povolenom prečerpaní teda míňate peniaze banky 
 • s bankou si dohodnete limit, do ktorého môžete peniaze čerpať, tzn. ísť do „mínusu“ (napr. 1 000,- eur)
 • ak sa dostanete do "mínusu", platíte úroky zo skutočne čerpanej sumy a len za obdobie, kedy ste v "mínuse"
 • úroky sú spravidla stiahnuté z Vášho účtu na mesačnej báze a sú často niekoľkokrát vyššie ako pri iných úveroch
 • povolené prečerpanie je splácané automaticky, keď Vám prídu peniaze na Váš účet
 • banka Vám môže účtovať poplatok za zriadenie a vedenie povoleného prečerpania

 (?!)   Pozorne si prečítajte všetky podmienky poskytnutia povoleného prečerpania pred podpisom zmluvy!
__________

Dávajte si pozor pri uhrádzaní
z Vášho účtu, platbe debetnou kartou alebo vyberaní peňazí, ak máte zriadené povolené prečerpanie. Môžete sa ľahko dostať do mínusu a vtedy Vám nabiehajú často vysoké úroky!
__________

Keď povolené prečerpanie nesplácate, hrozia Vám sankcie.

DETAILNÉ INFORMÁCIE

Charakteristika povoleného prečerpania 
 • povolené prečerpanie je forma spotrebiteľského úveru na krátkodobé preklenutie nedostatku finančných zdrojov
 • ide o kontokorentný úver, ktorý umožňuje klientovi disponovať s peňažnými prostriedkami nad rámec aktuálneho zostatku jeho platobného, resp. bežného účtu, ktorý má vedený v banke
 • spravidla ide o bezúčelový úver (môžete ho použiť na nákup elektroniky, úpravy bytu a pod.)
 • výhodou je relatívne pohodlné a nenáročné vybavenie (v prípade, že Vám pravidelne na účet prichádza príjem, banka by Vám mala zriadiť povolené prečerpanie na tomto účte bez problémov)

 (?!)   Okrem úrokovej sadzby sledujte ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN), zaujímajte sa o rôzne poplatky a prípadné sankcie, ktoré Vám hrozia pri nedodržaní stanovených podmienok.

Čerpanie a splácanie
 • na rozdiel od bežného úveru má klient peniaze okamžite pripravené na čerpanie, tzn. môžete ich čerpať vtedy, keď ich reálne potrebujete, pričom úroky sa platia len z aktuálne vyčerpanej sumy za obdobie čerpania
 • peniaze sa poskytujú len do výšky úverového limitu, ide o celkové množstvo peňazí, ktoré môžete čerpať po vyčerpaní vlastných peňazí na účte
 • výška úverového limitu je individuálna a závisí od výšky príjmov žiadateľa, resp. od jeho bonity, teda schopnosti úver splácať, spravidla dosahuje násobok priemernej výšky zostatku financií na účte za určité obdobie; banka si teda pred poskytnutím povoleného prečerpania preskúma Vašu finančnú situáciu
 • tento úverový limit sa môže znižovať alebo zvyšovať na základe dohody s bankou v závislosti od Vašej finančnej situácie
 • úver sa spláca automaticky kreditnými operáciami na účte, napr. keď vložíte peniaze alebo Vám príde výplata na účet, na ktorom ste prečerpali finančné zdroje

 (+-)   Petrovi banka zriadila k bežnému účtu povolené prečerpanie, s mesačným limitom 500,- eur. Petrovi na účte ostalo 70,- eur vlastných financií, pri platbe za nákup v obchode platil kartou 100,- eur. Platba prebehla v poriadku, nakoľko Peter mohol ísť do mínusu až 500,- eur. Peter je teda v mínuse 30,- eur, za ktoré si banka účtuje úrok 20 % p. a., ktoré mu však banka odpíše z účtu až po ukončení mesiaca.
Petrovi medzitým prišlo na účet 300,- eur, a teda je znovu v pluse 270,- eur.

ZDROJE A LEGISLATÍVA